Zástupci MO Plzeň 4 vznesli požadavky občanů krajským zastupitelům

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 20. červenec 2020 19:46

Zástupci čtvrtého městského obvodu v pondělí vznesli krajským zastupitelům požadavky občanů, kteří nelibě nesou zhoršenou dopravní obslužnost Červeného Hrádku a Zábělé způsobenou nasazením nového krajského autobusového dopravce. Čtvrtý obvod se zároveň se zástupci města Plzně a PMDP dohodl, že budou hledat cestu k nápravě. Součinnost přislíbili také představitelé Plzeňského kraje.

Červený Hrádek a Zábělá jsou v kraji oblastí, které se změny dotkly nejvíce. Až dosud zde veřejnou dopravu zajišťovaly PMDP, které však v polovině června nahradil nový krajský autobusový dopravce, společnost Arriva Střední Čechy. Změna s sebou přinesla i řadu problémů – zpoždění, úplný výpadek spojů nebo zhoršení služeb v oblasti dopravy.

"S primátorem města Plzně Martinem Baxou jsme se dohodli, že městský obvod vznese své požadavky, o kterých vzápětí bude jednat s čelními představiteli města. Závěry poté předložíme Plzeňskému kraji a společnosti POVED. Pevně věříme, že společně nalezneme řešení, které splní oprávněné požadavky našich občanů,“ říká místostarostka obvodu Lenka Kočová (ODS).

Červený Hrádek a Zábělou dříve obsluhovaly autobusové linky PMDP č. 52, 53 a 54. Provoz těchto linek byl ukončen a místo nich byla nově nasazena linka PMDP č. 38. Většinu spojů pak převzal nový krajský autobusový dopravce Arriva Střední Čechy.

"Vítáme postoj města i postoj Plzeňských městských dopravních podniků. Předseda představenstva PMDP Roman Zarzycký nás v pátek ujistil, že dopravní podniky jsou připraveny zajistit provoz na linkách, které dříve v části čtvrtého obvodu obsluhovaly. Obyvatelé Červeného Hrádku i Zábělé žijí v Plzni, kde platí daně. Proto jsme přesvědčeni, že mají nárok na městskou hromadnou dopravu ve stejné kvalitě jako ostatní Plzeňané,“ dodává starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup (ANO).