Zemřel jeden z prvních držitelů Ceny 1. června

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 13. leden 2020 12:35
200113_Roger_Scruton_2 Foto: město Plzeň

Ve věku 75 let zemřel v neděli na rakovinu britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník Roger Scruton. Filozof, který se díky kontaktu s českým disentem naučil česky, obdržel od města Plzně v roce 1996 Cenu 1. června, která připomíná veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953. Roger Scruton navštívil Plzeň znovu v roce 2013, kdy se u příležitosti 60. výročí plzeňské vzpoury proti měnové reformě setkali na pozvání primátora Martina Baxy držitelé Ceny 1. června v Měšťanské besedě.

Roger Scruton s primátorem Martinem Baxou.

Roger Scruton se narodil 27. února 1944, zemřel 12. ledna 2020. Byl zastáncem a typickým představitelem konzervatismu. Vystudoval filozofii na Jesus College v Cambridgi, kde získal doktorát. Od roku 1971 do roku 1992 vyučoval a byl profesorem estetiky na Birkbeck College of London. Následně do své smrti působil jako hostující profesor na Bostonské universitě Massachusetts v USA a Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku. Pracoval také jako novinář na volné noze a hlasatel. V letech 2006 až 2010 byl profesorem výzkumu na Institutu pro psychologické vědy v Arlingtonu ve Virginii, v letech 2010 až 2012 byl hostujícím vědeckým pracovníkem v American Enterprise Institute.

Jako uznání jeho přínosu české vědě a vzdělanosti mu byl v roce 2004 udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně u příležitosti jeho 60. narozenin. Prezident Václav Havel mu udělil v roce 1998 medaili Za zásluhy. V listopadu 2019 obdržel u příležitosti 30. výročí  sametové revoluce Stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), uděluje město Plzeň zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

Fotogalerie