Zmizí nepořádek u popelnic? Plzni se osvědčilo třídění odpadu přímo v domech, plánuje ho rozšířit!

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 16. únor 2022 10:24
Zmizí nepořádek u popelnic? Plzni se osvědčilo třídění odpadu přímo v domech, plánuje ho rozšířit! Foto: se souhlasem ZAK TV

Plzeňské radnici se osvědčil nový systém svozu separovaného odpadu, který nabídl obyvatelům možnost zdarma třídit papír a plast přímo v jejich bytovém domě. Kdo požádal, dostal vlastní nádoby na oba druhy odpadu. Cílem systému "Door-to-door" (od dveří ke dveřím, pozn. red.) je zmírnit nepořádek kolem nádob na separovaný odpad. Město ho spustilo v lednu jen v části centra a nyní zvažuje, že ho rozšíří.

Nový systém spustila Plzeň od letošního ledna v lokalitě ohraničené ulicemi Tylova – Korandova – Hálkova – Klatovská třída. Vyhodnocení po prvních týdnech fungování ukazuje, že je situace lepší. Město tak zvažuje rozšíření systému i směrem od Husovy ulice k autobusovému nádraží a obchodnímu centru OC Plzeň Plaza, nebo případně také v lokalitě Petrohrad.

Podle plzeňského primátora Pavla Šinděláře jsou výsledky více než dobré. "Zlepšil se nejen stav pořádku v těchto ulicích, ale také svážíme z dané lokality více odpadu než dříve, kromě toho se jedná o skutečně kvalitně vytříděný odpad. Jako příklad uvedu stanoviště Plachého 35 a Kardinála Berana x Tylova, kde se papíru sváželo 6600 litrů týdně, stejně tak plastu, v rámci nového systému to je 8080 litrů týdně papíru a 8620 litrů týdně plastu,“ podotkl.

Systém Door-to-door nabídl obyvatelům lokality možnost třídit papír a plast přímo v jejich bytovém domě, a to zcela zdarma. Kdo požádal, dostal vlastní nádoby na oba druhy odpadu. „Před dům je pak obyvatelé umisťují pouze v den svozu, tedy nejčastěji večer před dnem svozu. Velikost nádoby volí podle prostorových možností domu a počtu obyvatel. K dispozici mají nádoby o velikosti 120 litrů, 240 litrů a 660 litrů. Sváží se jedenkrát týdně,“ přiblížila nový systém vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Dagmar Svobodová Kaiferová. Město občanům nabízí i možnost placené služby, tedy zanášku a vynášku nádob, pokud s nimi sami nechtějí manipulovat.  

„Abychom náš záměr zvyšovat pořádek ještě posílili, nechali jsme také v dotčené oblasti nainstalovat kamerový systém. Díky němu se již podařilo odhalit několik přestupků spáchaných osobami, které odložily odpad mimo vlastní nádoby. Aktuálně se zaměřujeme i na to, abychom zvýšili povědomí o novém systému a pokusili se do něj zapojit i obyvatele, kteří dosud na naši výzvu nereagovali,“ doplnil primátor Pavel Šindelář.