Zvládnout příliv uprchlíků pomáhají i studenti

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 30. březen 2022 12:29
Zvládnout příliv uprchlíků pomáhají i studenti ilustrační. Foto: ZČU

Stejně jako v dobách covidových pomáhají studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni při uprchlické krizi. Několik desítek z nich pracuje v adaptačních skupinách, přímo na školách, pomáhají s tlumočením, s hlídáním dětí a dalšími činnostmi.

studenti FPE ilustr2„Hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu jsme aktivovali naši skupinu na Facebooku určenou pro pomoc potřebným. Mezi více než 1500 členy je mnoho našich studentů, kteří pomoc nejrůznějšího druhu nabízejí, a řada těch, kteří ji naopak poptávají. Ač se nabídky pomoci začaly objevovat skutečně ihned, bylo nám brzo jasné, že toto stačit nebude,“ popisuje proděkanka Michaela Voltrová, která pomoc fakulty ukrajinským dětem společně s Michalem Švecem ze studentského spolku Přestávka koordinuje.

Fakulta proto požádala své studenty a zaměstnance o pomoc. Do databáze dobrovolníků se jich přihlásilo velmi rychle více než 150, kteří se postupně ve spolupráci s magistrátem města Plzně začali zapojovat do vedení adaptačních skupin a dalších činností. Protože se školy postupně obracely na fakultu i přímo, oslovila je fakulta plošně s nabídkou, aby specifikovaly své potřeby prostřednictvím jednoduchého online formuláře. „Z něj vycházíme při snaze uspokojit jejich představu o množství a způsobu zapojení dobrovolníků na jejich škole. Není to ale jednoduché, protože některé školy jsou skutečně ve velmi složité situaci nejen vzhledem k ukrajinským dětem, ale i z důvodu vysoké absence učitelů způsobené covidem, takže potřebují pomoci hodně. Budeme se snažit jim maximálně vyjít vstříc a podpořit je, ale bohužel ani naše kapacity nejsou neomezené,“ uvádí Michaela Voltrová.

Momentálně působí zhruba 80 studentů v terénu, a to v adaptačních kurzech v plzeňském Radovánku, v základních a mateřských školách, hlídají děti během kurzů češtiny pro ukrajinské maminky, které nabízí Ústav jazykové přípravy ZČU, učí češtinu apod. Nejde však o jedinou formu pomoci.

Katedra výtvarné výchovy a kultury uspořádala přednášku Umění ve válce, spojenou se sbírkou plenek, která proběhla ve spolupráci s Českým červeným křížem. Studenti katedry hudební výchovy a kultury zorganizovali na podporu Ukrajiny velký benefiční koncert v Papírně a katedra psychologie připravuje projekt Můj velký český kamarád, jehož cílem je propojit studenty s ukrajinskými dětmi i mimo školu a poskytnout tak dětem větší kamarádské zázemí v cizím prostředí.