30 let Městské policie Plzeň: Prevence kriminality

Zveřejněno v Video
Od - čtvrtek, 7. duben 2022 10:15

Média

Prevence je jednou z nejdůležitějších oblastí působnosti Městské policie Plzeň. Má za cíl snižování kriminality ve městě a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Hlavní preventivní činností je už samotná přítomnost strážníků v ulicích a tím zvýšení pocitu bezpečí občanů a předcházení protiprávnímu jednání. Nad rámec této základní činnosti ještě odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň připravuje v této oblasti i řadu speciálních projektů.

V oblasti dopravy je důležitým preventivním prvkem dohled v okolí školních a předškolních zařízení, zejména usměrňování dopravy na přechodech pro chodce v době příchodu žáků do škol. Důležitou činností je také pravidelná kontrola dětských hřišť či sběr použitého infekčního materiálu.

Odbor analýzy a prevence kriminality zajišťuje konání besed a přednášek na vybraná témata, čehož ve velké míře využívají plzeňské mateřské a základní školy. Pro mateřské školy se pořádají besedy na téma dopravy, kontaktu s cizími lidmi či se zvířaty. U základních škol k tomu přibývají například témata šikany, drog a dalšího rizikového chování. Součástí dopravní výchovy je i praktická výuka na dopravním hřišti.

Další skupinou občanů, na které se zaměřuje preventivní činnost, jsou senioři. I v tomto případě Městská policie Plzeň pořádá mnoho besed a přednášek, například na téma bezpečného pohybu v městském provozu, zásad bezpečného chování a předcházení rizikovým situacím a další. Už tradičně se koná také Plzeňská senior akademie, která je zaměřena na ucelené vzdělávání seniorů dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně.

Městská policie spolupracuje na projektu tísňové péče Městské charity Plzeň, která pomáhá seniorům v nouzi. Uživatelé u sebe nosí tísňové tlačítko, jehož zmáčknutím si v kteroukoliv denní nebo noční dobu přivolají pomoc. Po hlasitém spojení je zprostředkována nebo poskytnuta neodkladná pomoc, například i výjezdem hlídky Městské policie Plzeň přímo do bydliště klienta. „Upadla jsem a musela si zavolat pomoc. V průběhu deseti minut přijeli dva strážníci. Byli tak hodní, že mě zvedli,“ popsala jedna z klientek.

Podle Alice Průchové z Diecézní charity Plzeň je tísňová péče sociální služba, kterou provozuje Městská charita v Plzni. „Je určená pro seniory a zdravotně postižené žijící v Plzni. Je dotována Magistrátem města Plzně a velice úzce spolupracuje s Městskou policií Plzeň, kdy strážníci vyjíždí ke klientům do domácího prostředí v případě poskytnutí pomoci,“ popsala Průchová.

Městská policie Plzeň prezentuje svoji činnost i na mnoha akcích určených pro veřejnost, pořádaných městem nebo městskými obvody.  Pro malé i velké návštěvníky je v prezentačním stanu připravena řada vědomostních soutěží, při nichž si mohou ověřit své znalosti například z dopravních předpisů nebo jiných zákonných norem.  Děti se zabaví na skákacím  hradu, dospělí se zase dozví zajímavé informace o činnosti městské policie a náboru do jejich řad.

 

30 let Městské policie Plzeň: Prevence kriminality Zahájení Senior akademie. Foto: ÚMO Plzeň 3