Okolí Tyršova mostu obsadí dělníci, začne výstavba kruhového objezdu! Jaké omezení čeká řidiče?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 6. duben 2022 14:52
Okolí Tyršova mostu obsadí dělníci, začne výstavba kruhového objezdu! Jaké omezení čeká řidiče? ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Výstavba kruhového objezdu v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské začíná první etapou v pondělí 11. dubna. Na ni během přibližně dvou týdnů naváže oprava povrchu v ulici Edvarda Beneše. Průjezd místem bude výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projedou jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava bude moci projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr bude používat objízdnou trasu. Stavba by měla být dokončena v září.

Jde o dvě na sebe navazující stavby, z nichž oprava povrchu ulice Edvarda Beneše od železničního viaduktu k teplárně bude kratší. Výstavba kruhového objezdu v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské omezí dopravu v lokalitě v různé míře přibližně na půl roku. „Využijeme potřebu stavby okružní křižovatky a zároveň opravíme přilehlou část ulice Edvarda Beneše. Pro ty, kteří dosud přijíždějí autem do Plzně od Štěnovic a Radobyčic bude výhodnější použít linkové autobusy, MHD či kolo, které tímto místem projedou. Ostatní budou muset využít delší a časově náročnější objízdné trasy, protože jinak by budoucí okružní křižovatkou nešlo při její stavbě prakticky projet,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Podle primátora Pavla Šindeláře chce město vybudováním kruhové křižovatky u Tyršova mostu zlepšit plynulost provozu a odstranit dlouhé čekání řidičů přijíždějících do křižovatky ze Zborovské ulice.

Stavba začne 11. dubna a bude probíhat po etapách. Průjezd linek MHD bude umožněn, některé ale budou zčásti nebo zcela odkloněny. Frekventovaná autobusová linka číslo 30 bude vedena ze Slovan na Bory v původní trase, v obráceném směru odklonem přes Zborovskou a Samaritskou ulicí, linky 23 a 32 projedou přes Tyršův most a ulicí E. Beneše jen ve směru do města, ve směru z Bor budou tyto linky vedeny odklonem ulicemi Samaritská a Zborovská na Tyršův most obdobně jako linka 39. Trolejbusová linka 14 bude po dobu stavby ukončena v zastávce „Révová“, výjimku tvoří ranní školní spoj zajišťující spojení ke školám v sídlišti Bory. Odvoz dětí z Bor zpět do Doudlevec bude zajišťovat autobusová linka 32. Spoje linky 14 končící v Doudlevcích obslouží při cestě do konečné stanice oblast Mlýnského nábřeží a následně se budou Průmyslovou ulicí vracet zpět do centra.

220331 OKTyrsmostE Benese SchemabyRAMAP Ietapa FINAutobusové linky veřejné linkové dopravy z jihu Plzně budou částečně odkloněny podobně jako individuální automobilová doprava již v Radobyčicích. Tyto autobusy budou přes Tyršův most jezdit jen ve směru do centra města, ve směru opačném pojedou ze zastávky Terminál Hlavní nádraží přímo na Bory a poté do Útušic.

Individuální automobilová doprava z lokalit na jih od Plzně bude jezdit přes Bory nebo Slovany. Informace o uzavření Tyršova mostu dostanou řidiči už ve Štěnovicích, Útušicích, Radobyčicích a Liticích. Při cestě z Doudlevec budou moci ze Zborovské ulice projet přes Tyršův most, který bude pro automobilovou dopravu jednosměrně průjezdný směrem z města. Jednosměrná bude pro automobilovou dopravu také ulice Edvarda Beneše, ale v tomto případě směrem do města.

Cyklisté budou moci během všech tří etap projíždět stavbou oběma směry, neboť podél ulice E. Beneše vede v opravovaném úseku stezka pro pěší a cyklisty, které se oprava komunikace nedotkne. Na ni v místě zrušené zastávky „Tyršův most“ naváže dočasně vyznačená stezka pro pěší a cyklisty.