Anketa s kandidáty do Senátu 2022: Václav Chaloupek

Zveřejněno v Politika
Od - pondělí, 19. září 2022 07:55
Anketa s kandidáty do Senátu 2022: Václav Chaloupek Foto se souhlasem V. Chaloupka

V pátek 23. září a sobotu 24. září se kromě komunálních voleb uskuteční také první kolo voleb do Senátu, které proběhne ve třetině senátních volebních obvodů. Redakce zpravodajského portálu Plzeň.cz v této souvislosti oslovila všech 7 kandidátů za volební obvod č. 7 (Plzeň-město). Kandidáty vám postupně představíme během týdne, který volbám předchází. V tomto článku odpovídá Václav Chaloupek, kandidát za STAN.

Proč jste se rozhodl/a kandidovat do Senátu?
Právě končím mé šestileté volební období v Senátu a některé podle mne důležité problémy jsem nestačil dokončit. Nejdůležitější je nejspíš připravovaný zákon o ČT a volbě do rad ČT a ČR, na kterém jsem se podílel jako předseda pro sdělovací prostředky v minulých čtyřech letech. Důležitý je i zákon o myslivosti, na jehož přípravě jsem spolupracoval.

Na co se chcete v případě svého zvolení zaměřit?
Sdělovací prostředky a příroda s ochranou prostředí – to jsou dva okruhy témat, o kterých se domnívám, že jim rozumím a chci se jim i nadále věnovat. Aktuální je i hospodářská krize, kterou prožívám, válka na Ukrajině i stále nekončící covidová pandemie. V některých otázkách mám vyhraněný názor, k ekonomickým vždy přistupuji tak, aby byly prospěšné pro moje známé, příbuzné i potomky.

Proč kandidujete za STAN?
Celých šest let jsem byl členem senátního klubu STAN a nezávislých (já jako nezávislý). Vyhovovalo mi, že se o problémech vždy otevřeně diskutovalo, ale nikdo mi nenařizoval jak hlasovat (i když jsem měl občas jiný názor). Jsem členem plzeňského hnutí Občané patrioti, a když mi STAN nabídl spolunominaci do Senátu, přijal jsem. Asi bych se styděl STAN odmítnout, i když má v současné době problémy.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v politice?
V Senátu jsem našel mnoho přátel, osobností, kterých si vážím a které mohou být vzorem. O důležitosti Senátu jsem přesvědčen, a jednání v něm má slušnou úroveň, to ale neplatí o současné politice. Způsoby prosazování názorů, intriky, pomluvy, křivárny, lži jsou ve zhoršující se ekonomické situaci stále častější a stávají se součástí politické kultury. Vstupem do politiky jsem získal nové přátele, ale mám pocit, že mnoho tzv. přátel jsem ztratil. V současné kampani mne překvapilo, kolik kandidátů slibuje nesplnitelné, kolik jich využívá krize ve společnosti a voličům vědomě lže. Někteří ani neví, jaké jsou možnosti a pravomoci Senátu, čím se zabývá a čemu se nejvíc věnuje.

Skončíte v případě svého zvolení se svými dosavadními pracovními a podnikatelskými aktivitami?
Před šesti lety jsem sliboval, že práce v Senátu bude u mne na 1. místě. To jsem dodržel, v době volna jsem jako relaxaci napsal dvě knihy pro děti a mládež a natočil pro děti seriál a dokument. Při služebních cestách do Rakouska a Řecka mne překvapilo, jak tato činnost podpořila mou senátorskou práci. Na českých školách se děti podle mých filmů dokonce učily.

Jakým konkrétním způsobem se budete v případě zvolení zasazovat o náš region?
Tuto otázku jsem dostal ve všech anketách, odpověď na ni je složitá. Senát se nezabývá regionálními problémy, ani jeden z víc než 750 zákonů, kterými jsme se v 6 letech zabývali, neměl regionální charakter. Občas jsme se ve výboru věnovali peticím, usnesení ale nemělo zavazující charakter. Senátor se ale může z titulu funkce snažit spolupracovat při řešení regionálních problémů (otevírat dveře, domlouvat schůzky). Já se věnoval problému výstavby úložiště radioaktivních odpadů v Pošumaví a pro občany více než 20 postižených obcí připravil dokument proti záměru. Věnoval jsem se i dalším problémům v mém regionu a několikrát pomohl při jejich řešení.

KANDIDÁTI DO SENÁTU 2022 ZA VOLEBNÍ OBVOD Č.7:

Václav Chaloupek /STAN/
Daniela Kovářová /nezávislá/
Jan Kůrka /SPD/
Karel Naxera /TOP 09/
Pavel Šrámek /Pro Plzeň/
Jiří Valenta /KSČM/
Josef Váňa /ANO/