Peggy Kýrová

Peggy Kýrová

Dnes, 21. května, uplynuly 34 roky od zahájení sériové výroby trabanta se čtyřtaktním motorem. 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo nový akční plán Program prevence kriminality města Plzně 2024. Vychází z Koncepce prevence kriminality města Plzně na období 2023 – 2028. V programu na letošní rok jsou představena konkrétní opatření, která jsou letos realizována. Zmíněná pětiletá koncepce prevence kriminality je předpokladem k tomu, že město Plzeň může žádat o dotace z Ministerstva vnitra České republiky.

Teplá voda a laskavá náruč terapeuta dokážou restartovat celý organismus. Aquaterapii si můžete vyzkoušet 24. května ve Wellness centru Konstantinovy Lázně.

Následující dny si v Karlovarském kraji můžete zpříjemnit na některém z mnoha rozmanitých koncertů, na divadelním představení nebo zajímavé besedě. Dopřát si můžete některou z komentovaných prohlídek nebo tvoření a nebudou chybět ani akce pro děti.

Na základních školách v Plzni funguje nově projekt Doučování jako prevence školního neúspěchu. Jeho cílem je podpořit žáky,  u kterých je zvýšené riziko, že ukončí školní docházku dříve než v deváté třídě. Město Plzeň na program vyčlenilo zhruba 400 tisíc korun, a to na období od 1. května do 31. prosince 2024.

Odpověď na otázku, která města a obce v regionu nejlépe nakládaly s odpadem, přineslo slavnostní vyhlášení výsledků soutěží zaměřených na odpadové hospodářství. Ty jsou realizovány v rámci společných projektů Karlovarského kraje a společností EKO-KOM, a. s., ASEKOL, a. s. a ELEKTROWIN, a. s. Právě tyto společnosti se zaměřují na podporu odděleného sběru a zajištění využití složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a také na třídění elektroodpadu.

Vestavba multifunkčního sálu v Císařských lázních architekta Petra Hájka uspěla v 9. ročníku soutěže Interiér roku, kde získala Cenu zahraničních médií. Ta byla v soutěži vyhlášena poprvé právě v tomto ročníku a Karlovarský kraj tak získal cenu jako první v historii soutěže.

Na slavnostní zahájení 221. lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku dorazily i přes deštivé a poměrně chladné počasí stovky lidí. Symbolicky ji odstartoval v sobotu 18. května plzeňský biskup Tomáš Holub požehnáním Prusíkovu prameni na kolonádě v Konstantinových Lázních. Slavnostní okamžik doplnilo vystoupení smíšeného komorního sboru Vox Imperfecta. Zahájení lázeňské sezóny otevírá každoročně i turistickou sezónu v celém regionu. Letos připomíná také stoleté výročí založení obce Konstantinovy Lázně.

pondělí, 20. květen 2024 12:39

Rozhlas v sobotu vítal veřejnost

Český rozhlas Plzeň otevřel v sobotu 18. května dveře široké veřejnosti. Před budovou si zájemci mohli prohlédnout přenosový vůz, zjistit, jak dát první zdravotní pomoc člověku nebo také psovi, nechybělo ani občerstvení. V budově pak byl připraven bohatý program, ve kterém se představili umělci různých profesí, zazpíval František Nedvěd ml, přišel kouzelník, nebo se lidé zaposlouchali do úžasného hlasu sopranistky Radky Sehnoutkové. Kromě prohlídky studií a muzea si zájemci zajišťovali také fotografování s moderátory a redaktory.

Strana 1 z 93