Blíží se volby. Nemáte propadlý občanský průkaz?

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 8. leden 2023 08:53
Blíží se volby. Nemáte propadlý občanský průkaz? Náměstí Republiky 16, sídlo magistrátu pro vydávání občanských průkazů a pasů. Foto: město Plzeň

Zaměstnanci oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně v poslední době často řeší případy, kdy klienti přicházejí podat žádost o nový občanský průkaz z důvodu jeho neplatnosti, ačkoliv podle data na něm uvedeném by doklad stále měl být platný. Občany na neplatnost dokladu upozorňují především zaměstnanci České pošty. 

Důvodem je zpravidla změna rodinného stavu nebo údaje o registrovaném partnerství. „Nejčastějším důvodem bývá ovdovění, ale existují pro to i jiné příčiny. Podle zákona totiž platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne vymezené skutečnosti. Například tedy od uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, od úmrtí manžela nebo partnera, od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo od zrušení registrovaného partnerství,“ uvedl Michal Stočes, vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně.

Dalšími důvody neplatnosti občanského průkazu, ve kterém je údaj uveden a uplynula lhůta 45 dnů, může být zdánlivost manželství nebo neexistence registrovaného partnerství, prohlášení manželství či registrovaného partnerství za neplatné, nebo prohlášení manžela či partnera za mrtvého.

S takto neplatným občanským průkazem souvisejí komplikace při prokazování totožnosti. Držitel takového občanského průkazu má pak povinnost nejpozději do 15 dnů ode dne skončení jeho platnosti požádat o vydání průkazu nového. Pokud tuto povinnost nesplní, dopouští se přestupku.

„Apelujeme na všechny, kterých se toto týká, aby o vydání nového občanského průkazu včas požádali a předešli tak zbytečným komplikacím,“ dodal Michal Stočes.