Bude se opravovat silniční obchvat Aše, připravte se na omezení

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pátek, 17. květen 2024 13:12
Bude se opravovat silniční obchvat Aše, připravte se na omezení Photo: iassko.cz

Počátkem června má být zahájena oprava silničního ochvatu Aše. Silnice 1/64 se bude rekonstruovat ve čtyřech etapách s tím, že práce jsou naplánovány na 18 týdnů, tj. cca na čtyři a půl měsíce. O chystaných opravách informoval Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech.

Podle informací z ŘSD se má silnice začít opravovat ve směru od hraničního přechodu do Německa, poslední etapou bude kruhový objezd na Novém Žďáru. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost EUROVIA CZ, a.s.

Co se týče omezení dopravy, v době provádění stavebních prací bude provoz řízen kyvadlově proškolenými pracovníky. Po dokončení každého pracovního dne bude provoz buď puštěn obousměrně, nebo řízen semafory, vždy bude záležet na konkrétní situaci s možností spuštění obousměrného provozu. Stavební práce budou tedy probíhat za částečné uzavírky bez využití objízdných tras. Silniční obchvat města Aše byl vystavěn v letech 2000 - 2001. 

Oprava obchvatu bude probíhat v době, kdy je souběžně rekonstruován čtyřkilometrový úsek silnice 217 z Nového Žďáru do Aše, kde jsou rovněž omezení a doprava je tu v několika úsecích řízena semafory.  

Bude tedy třeba obrnit se trochu trpělivostí. Na konci tohoto procesu budeme mít obě příjezdové komunikace do našeho města, doufejme, že pěkně a nadlouho opravené.