Centrální obvod chystá nová parkovací místa, rekonstrukci vnitrobloku, opravy ve školkách i kavárnu

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 27. únor 2024 07:37
Centrální obvod chystá nová parkovací místa, rekonstrukci vnitrobloku, opravy ve školkách i kavárnu Místo nevzhledných záchodků na Skvrňanech by měla vyrůst kavárna. Foto: ÚMO Plzeň 3

Celou řadu investic chystá na tento rok centrální plzeňský obvod. Na Borech i Skvrňanech dojde k rozšíření parkovacích stání, v plánu je také rekonstrukce vnitrobloku Plachého x Korandova, výstavba kavárny místo nevzhledných a nevyužívaných záchodků v ulici Terezie Brzkové na Skvrňanech či opravy v mateřinkách.

Parkovací stání přibydou ve Waltrově ulici na Skvrňanech, konkrétně u bytových domů 2-4 a 1-13. V současnosti tam řidiči parkují nahodile, podélně tak, aby byl zachován průjezd na komunikaci. U domů 2-4 se jedná o vznik nových 6 kolmých stání + 1 ZTP, přičemž v současnosti se vejdou podélně čtyři vozidla. U domů 1-13 vzniká nových 40 kolmých stání +2 ZTP. V současnosti tam může zaparkovat nahodile až 25 vozidel. S pracemi by se mělo začít na jaře 2024, stavba počítá s výdaji ve výši necelých osmi milionů korun.

Dalších osm parkovacích stání vznikne pak nově vznikne i v ulicích Sulislavská a Křimická.

Rekonstrukci čeká v letošním roce vnitroblok ulic Plachého x Korandova, kde město Plzeň letos dokončilo opravu dalších bytových domů. "Rekonstrukce vnitrobloku pak dovrší kompletní proměnu této části města, kdysi nechvalně známé jako „Plac“. I tady vzniknou další parkovací místa a dojde k vybudování dešťové kanalizace,“ říká starosta obvodu David Procházka.

Trojka letos zahájí rekonstrukci a dostavbu veřejných WC v Zadních Skvrňanech. „Objekt bude přestavěný na kavárnu a prostor pro setkávání. Se zahájením výstavby počítáme ve 2. pololetí 2024,“ uvádí první místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

V 55. mateřské škole letos Trojka zahájila rekonstrukci elektroinstalace ve čtyřech pavilonech, práce budou probíhat za provozu školky a vyjdou na 4,356 milionů korun. „Zahajujeme také projektovou přípravu kompletní rekonstrukce 22. Mateřské školy v ulici Zikmunda Wintra a další budovy školek čeká osazování klimatizací,“ dodává Pavel Šrámek. Zároveň se dokončuje projektová příprava výstavby mateřské školy na Valše.

Zároveň se letos dokončí akce zahájené v roce 2023. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice na Skvrňanech a parkovací stání v ulici Edvarda Beneše. „Již hotovou část s 22 místy od vjezdu do FN Plzeň po ulici 17. listopadu řidiči už hojně využívají v režimu předčasného užívání, nyní se pracuje na dalších třiceti místech od vjezdu do nemocnice po Stehlíkovu ulici. Celkem zde bude k dispozici 52 stání. Po dokončení stavebních prací zde bude vysazeno 31 nových stromů,“ informuje starosta David Procházka. V tuto chvíli se udělala přeložka telekomunikačních kabelů, proběhla sanace podkladních vrstev pod budoucí parkovací plochou, osazují se obrubníky a realizuje se přeložka veřejného osvětlení. Výsadba stromů se předpokládá koncem měsíce března. Stavba probíhá podle harmonogramu, dokončena by měla být ještě na jaře.

Trojka letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, který činí 370, 666 milionů korun. Stejně jako v loňském roce vypsala sedm dotačních titulů. Do 31. října je možné podávat ještě žádosti o individuální dotace pro rok 2024. „Peníze na dotace jsme oproti loňsku navýšili o dva miliony korun, v sedmi dotačních titulech tak rozdělíme deset milionů korun namísto osmi. Žadatelům o individuální dotace pak můžeme rozdělit, stejně jako vloni, dva miliony korun,“ říká místostarosta Trojky Ondřej Ženíšek.

S podporou mohou v letošním roce počítat také senioři a seniorské organizace. „Pro letošní rok jsme seniorským organizacím navýšili příspěvek na dopravu na zájezdy a to dvojnásobně. Zatímco vloni jsme přispěli každé organizaci částkou deset tisíc korun, letos jsme darovali poukazy ve výši 20 tisíc korun. Polepšil si i Svaz tělesně postižených, ten může letos využít dopravu ve výši deset tisíc korun oproti loňským pěti tisícům,“ popisuje místostarosta Ladislav Nový.

Trojka seniorům zároveň mimo jiné dotuje ceny vstupenek na divadelní představení, zdarma se mohou účastnit Plzeňské senior akademie a oblíbených tanečních vínků, které se konají na jaře a na podzim v Měšťanské besedě. Pro letošní rok pro ně také nově připravuje zdarma kurzy aktivní chůze Nordic Walking.