Cenu Bohumila Polana za rok 2022 obdržel básník Robert Janda

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - sobota, 25. listopad 2023 09:48
Cenu Bohumila Polana za rok 2022 obdržel básník Robert Janda Foto: Plzen.eu

V obřadní síni plzeňské radnice byla v úterý 21. listopadu udělena už po třiadvacáté literární Cena Bohumila Polana, kterou letos získal plzeňský básník Robert Janda. Čestné uznání bylo uděleno spisovatelce Jitce Prokšové.

Cena Bohumila Polana nese jméno knihovníka a literárního kritika Bohumila Polana a uděluje se za významná díla v oblasti poezie a prózy, publikovaná v uplynulém roce, spjatá svým obsahem nebo osobou autora s Plzní nebo plzeňským regionem. Vyhlašuje ji Středisko západočeských spisovatelů na Den poezie 16. listopadu. Návrhy na udělení mohou podávat sami autoři, autorská sdružení, nakladatelé i kulturní instituce. Cena se uděluje každoročně od roku 2001, kdy ji založilo Středisko západočeských spisovatelů, primátor města Plzně a ZČE a. s.

Za rok 2022 bylo přihlášeno celkem 18 knih (10 x próza, 8 x poezie) od 19 autorů, autor Petr Švácha přihlásil tituly tři, jedna publikace měla autory čtyři. Přihlášená díla hodnotila porota ve složení předseda Radek Fridrich (básník, publicista, překladatel a pedagog Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), Josef Straka (básník, prozaik, psycholog, dramaturg kulturních programů v Městské knihovně v Praze), Martin Šíp (bohemista, germanista, recenzent, pedagog, Plzeň), Jan Sojka (básník, prozaik, pedagog, Plzeň) a Helena Šlesingerová (ředitelka Knihovny města Plzně). „Počet přihlášených autorů a jejich díla dokazují, že Plzeň je stále tvůrčí a kreativní,“ řekla v úvodním slově při zahájení slavnostního podvečeru předsedkyně SZS Milena Hasalová.

Čestné uznání porota udělila plzeňské prozaičce Jitce Prokšové za sbírku povídek Hranice návratů. Autorka stejné ocenění odborné poroty získala za rok 2020 za knihu Jejich příběh.

Cenu Bohumila Polana získal plzeňský básník Robert Janda za sbírku Filo Pendere. Latinské úsloví Filo Pendere v překladu znamená viset na vlásku. „Básnická tvorba Roberta Jandy je od počátku naprosto konzistentní, vůči čtenáři nepokorná, vzpouzející se běžné konvenci interpretace. Slovy obyčejnějšími; jeho básně nehladí, ale jdou proti srsti,“ napsal mimo jiné v laudatiu na Roberta Jandu předseda poroty Radek Fridrich. Laudatio při slavnostním ceremoniálu přečetl člen poroty Josef Straka. Robert Janda získal toto ocenění již podruhé, je držitelem Ceny Bohumila Polana za knihu Omamné odéry, která vyšla v roce 2012.

Slavnostním podvečerem provázel Jan Anderle, o hudební program se postarali žáci a pedagogové ZUŠ Plzeň, Sokolovská.