Čtyřka spustila pro své obyvatele novinku, úřad je zase víc otevřený lidem

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 26. březen 2024 11:30
Čtyřka spustila pro své obyvatele novinku, úřad je zase víc otevřený lidem ilustrační. Foto: MO Plzeň 4

Podrobnosti o investičních akcích si mohou nově najít obyvatelé plzeňského čtvrtého obvodu. Dostupné jsou na webových stránkách. U každé investice je adresa, datum realizace či v jakém stavu daná investice je. Nechybí popis, jméno zhotovitele nebo autora studie, fotografie a předpokládaná výše investice.

Obyvatelé Čtyřky se čím dál více zajímají o dění ve svém obvodě a stále více se zapojují do nejrůznějších forem participace, tedy do spolurozhodování o svém okolí. Klíčem k participaci je dostatek informací. Proto se vedení Čtyřky rozhodlo, že najde způsob, jak zveřejňovat co nejpřehledněji další důležité informace, a to informace týkající se investičních akcí.

U každé investice je adresa, datum realizace či v jakém stavu daná investice je. Nechybí popis, jméno zhotovitele nebo autora studie, fotografie a předpokládaná výše investice. V případě již zrealizovaného projektu je zde uvedena konečná cena. V přehledu investic jsou nově zrealizované a rozpracované projekty, a to z mnoha oblastí, například z oblasti dopravní infrastruktury, veřejného prostranství, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit nebo z oblasti investic do budov. Údaje budou průběžně aktualizovány.

„Využili jsme už fungující datovou architekturu, kterou jsme si upravili pro naše potřeby. Jde o magistrátní systém, který shromažďuje data o investicích, a my jej upravený pro naše účely nyní nabízíme občanům, aby měli přehled o jednotlivých stavbách a rekonstrukcích obvodu,“ popisuje místostarosta Čtyřky Jan Kakeš. „Naším dlouhodobým cílem je zvyšování transparentnosti našeho úřadu. Již v minulosti jsme přistoupili ke zveřejňování zápisů a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Nyní pokračujeme zveřejněním investic,“ říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup. Každý občan obvodu si podle něj může prohlédnout, na jakých projektech pracujeme a na jaké investice využíváme veřejné prostředky. "Zároveň jde také o nástroj, který nám umožňuje zefektivnění činnosti úřadu,“ dodává starosta Soukup.

Informace o investičních akcích především také pomohou k prohlubování participace. „My cíleně podporujeme zapojení občanů, a toto je právě další z řady možných způsobů, jak se mohou obyvatelé zapojit. Lidé budou o našich investičních akcích podrobně informováni, a hlavně dostanou informace včas a mohou se na nás samozřejmě obrátit s nápady a věcnými připomínkami,“ vysvětluje Jan Kakeš.