Co bude s kulturním domem Peklo? Jeho budoucnost prověří skupina odborníků

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 21. prosinec 2022 09:02
Co bude s kulturním domem Peklo? Jeho budoucnost prověří skupina odborníků ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Současným stavem a budoucností chátrajícího kulturního domu Peklo v Plzni se bude zabývat nová pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, památkářů, ekonomů, architektů i odborníků na kulturu. Město před dvěma lety nabídlo areál k prodeji za necelých sedm milionů korun a kladlo si podmínky na opravu a využití. Nikdo ale o koupi neprojevil zájem. Třináctičlenná skupina, kterou v pondělí jmenovala městská rada, má navrhnout, jak s Peklem naložit. Náklady opravy částečně památkově chráněného komplexu se odhadují na stamiliony korun.

Pracovní skupinu tvoří Eliška Bartáková, technický náměstek primátora Pavel Bosák, ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava, jednatel společnosti Měšťanská beseda PLZEŇ s. r. o. Ivan Jáchim, ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, ředitel Divadla pod lampou Petr Choura, historik architektury a místopředseda spolku Pěstuj prostor Petr Klíma, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká a její zástupkyně Stanislava Maronová, ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová, vedoucí odboru památkové péče magistrátu Karel Zoch, vedoucí odboru kultury magistrátu Květuše Sokolová a Petr Kukla – jednatel společnosti Junesta s. r. o. a zakládající člen Asociace hudebního průmyslu České republiky. „Cílem je navrhnout, jak řešit stav tohoto významného a veřejností oblíbeného kulturního objektu,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury Eliška Bartáková.

Bývalý Dělnický dům Peklo je dnes zapsanou nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek. Dne 9. listopadu 2020 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 412 záměr objekt prodat, což se následně nezdařilo. Kulturní dům přitom patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Stavební vývoj areálu je rozmanitý. Počátek stavby se datuje do roku 1894, Velký sál KD Peklo v neorenesančním slohu byl přistavěn v letech 1905 až 1907. V místě terénního zlomu komplex obsahuje dvě podzemní podlaží – budova s restaurací a klubová část vznikla v roce 1938, hlavní schodišťová hala, schodiště pro velký sál a sociální zařízení byla postavena v roce 1957. Poslední etapou byla přístavba zázemí za Velkým sálem z roku 1967. Celý komplex budov (Pobřežní 10 a 12) vytváří uliční frontu směrem do Pobřežní ulice a navazuje na Fischerovu vilu. Zadní část komplexu, orientovaná do Jízdecké – Tyršovy ulice, má spíše průmyslový charakter s celou řadou zásobovacích ramp. Stávající objekty jsou celkově ve špatném technickém stavu. V rámci KD Peklo je pro veřejnost otevřeno Muzeum Patton Memorial Pilsen, které provozuje Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace.