Děti v Sokolovské školce se vydají na cestu kolem světa nebo na stromovou stezku

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - středa, 24. leden 2024 10:18
Děti v Sokolovské školce se vydají na cestu kolem světa nebo na stromovou stezku Photo: Město Sokolov

Město Sokolov se v loňském roce podílelo na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu pro Mateřskou školu Marie Majerové „Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa“. Žádost byla úspěšná a projekt bude podpořen z Programu rozvoje venkova.

Hlavním záměrem projektu je rozšíření vybavení zahrady mateřské školy o interaktivní a názorné vzdělávací prvky v podobě venkovních naučných tabulí. Snahou je vytvořit zázemí pro aktivní pobyt dětí na školní zahradě prostřednictvím dvou nových naučných stezek. "Stromová stezka" bude seznamovat děti se stromy rostoucími právě na školní zahradě. Jednotlivé tabule budou dětem zprostředkovávat informace o tvarech stromů, jejich plodech, listech, typických znacích a proměnách v průběhu ročních období. Kromě názorné části budou tabule obsahovat také část interaktivní, kde budou moci děti kreslit a shromažďovat nebo vystavovat různé přírodniny jako jsou například listy kaštany, šišky, jehličí, které bude možné aktuálně na zahradě pozorovat. "Cesta kolem světa" vychází ze zaměření Školního vzdělávacího programu mateřské školy "Mám pět smyslů, už to vím, svět hned lépe pochopím" a bude seznamovat děti se světem, jeho světadíly a zeměmi, jejich obyvateli, vlajkami a typickou faunou a florou.

Cílem projektu je vytvořit na zahradě prostor pro venkovní učení, kde bude možné tvořivě pracovat s dětmi v průběhu celého školního roku, aktivně děti zapojit do prožitkového a situačního učení s využitím všech smyslů. Realizací projektu dojde ke smysluplnému využití několika zákoutí a míst na zahradě mateřské školy, která doposud nebyla využívána. Přínosem projektu bude prohloubení vztahu dětí k přírodě a podpora rozvoje mozku předškolních dětí formou seznamování se symboly. Nové naučné stezky tak podpoří snahu školy vést děti k aktivnímu spoluvytváření a pochopení světa kolem nás.

Předpokládané náklady celé akce činí bezmála 600 000 Kč, z toho 80 procent pokryje dotace.