Doubravka má investiční mapu

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 9. duben 2024 12:09

Média

Čtvrtý obvod města Plzně vytvořil na svých webových stránkách novou aplikaci, která každému usnadní orientaci v investičních akcích Doubravky. Prozatím jsou v ní aktuální investiční akce, ovšem radnice tam chce postupně dodat informace i o už dokončených akcích.

Webové stránky čtvrtého obvodu města Plzně. Doubravka. V úvodu je ve spodní části tlačítko Projekty a výstavba. Stačí na něj kliknout a nabídne se mapa investičních akcí. Také tu je třeba rozkliknout pro bližší informace. „Naše investiční aplikace má v podstatě tři cíle. Tím prvním je zvýšení transparentnosti, čímž my navazujeme už na naše předchozí kroky, protože my jsme už v minulosti v podstatě veškeré zastupitelské podklady dali veřejnosti tak, aby je viděla. Teď veřejnost vlastně i uvidí projekty, může si zkontrolovat čas, může si zkontrolovat rozpočty. Tím druhým cílem je zvýšení efektivity, protože i my vlastně budeme moct lépe řídit ty projekty, i my sami budeme sdílet informace. A tou třetí je v podstatě zlepšení digitalizace našeho úřadu,“ vysvětlil starosta Doubravky Tomáš Soukup. Místostarosta Jan Kakeš ho doplnil: „Použili jsme stávající aplikaci, kterou využívá magistrát pro koordinaci vlastních záměrů a naší nadstavbou nyní máme možnost ukázat lidem, jaké investice plánujeme na našem obvodu, a nebo jaké investice jsme realizovali.“

Zájemci si tady mohou podle místostarosty zkontrolovat také probíhající investiční akce: „Lidé zde mohou vidět například probíhající investici U Pražské dráhy a Ke Svatému Jiří a nebo již realizovanou investici předprostor před 22. Základní školou. Prozatím tam jsou projekty, které jsou obsaženy v aktuálním investičním plánu, ale do budoucna chceme rozšířit i o hotové projekty z minula.“

I když se jedná o novinku, lidé prý na ni reagují kladně. Alespoň podle ohlasů na radnici. Potvrdil to starosta Tomáš Soukup: „Reagují na to vesměs pozitivně. Musím říci, že i já, když jsem vstupoval do politiky, tak jsem chtěl projekty na úřadech města Plzně a na úřadu našeho obvodu, nenašel jsem je, takže jsem rád, že jsme se dostali do nějaké fáze, kdy nemáme ty dokumenty třeba jen navěšené, ale jsou opravdu nějaké aplikaci, jsou strukturalizované a lidé si mohou prohlédnout, co potřebují.“ Místostarosta Jan Kakeš to uzavřel následovně: „Lidé tam najdou informace o investičních akcích, jako je název, datum, předpokládaný rozpočet a nebo grafickou přílohu znázorňující návrh.“

Investiční akce Doubravky U Pražské dráhy a Ke Svatému Jiří foto TV ZAK