Hejtmanství pošle na podporu mládeže devět milionů, na sport dalších šedesát

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - sobota, 24. prosinec 2022 09:20
Hejtmanství pošle na podporu mládeže devět milionů, na sport dalších šedesát ilustrační, foto: Olympiáda dětí a mládeže

Krajští radní schválili vyhlášení sedmi dotačních titulů zaměřených na podporu mládeže. Jedná se například o programy Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže, Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků. Žádosti do těchto programů bude možné podávat od ledna.

„V krajském rozpočtu pro rok 2023 bude pro tento účel připraveno k rozdělení úspěšným žadatelům téměř 8,8 milionu korun,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Další dva dotační programy, které nepřímo podpoří i mládež, jsou z oblasti sportu. Jde o program Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023 a Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023. „Na tyto dotační tituly je v návrhu krajského rozpočtu na příští rok vyčleněno 60,6 milionů korun, z toho půjde 30,6 milionu korun na podporu výkonnostního sportu a 30 milionů na modernizaci vybudování a modernizaci sportovišť,“ upřesnil náměstek Kroc.

Dotační programy byly vyhlášeny 7. prosince a žádosti o dotaci mohou být podávány do 5. února 2023. Podrobnosti o všech dotačních programech najdou žadatelé na webu dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost, přes tento portál je možné podávat i žádosti o dotace.