Hesham Malik nabízí v karlovarském muzeu fascinující pohled na egyptskou kulturu

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pondělí, 8. duben 2024 18:45
Hesham Malik nabízí v karlovarském muzeu fascinující pohled na egyptskou kulturu Photo Karlovarský kraj

Prožijete mýty i skutečnosti starověkého Egypta, země faraonů a otroků, v umění mezinárodně uznávaného výtvarníka Heshama Malika. Autor výstavy chce touto iniciativou ukázat, že odkaz umělecké tvořivosti dokáže přetrvat tisíciletí a oslovit i dnešního člověka. Výstava s názvem „Kemet“ bude v Muzeu Karlovy Vary k vidění až do 2. června.

Velkolepost starověkého Egypta nechává Malik ožít prostřednictvím často toho nejcennějšího a nejosobnějšího lidského majetku, a to šperků. Se šperky se můžeme seznámit skrze umělecká díla, jimiž jsou obrazy, dřevěné plastiky i další předměty, od drobných korálků přes sošky a sochy. „Díla, která vystavuji v karlovarském muzeu, jsou díla, která nejlépe odpovídají moderní estetice a zároveň představám o egyptské kráse,“ uvádí umělec.

Expozice je uspořádána tematicky, nikoliv chronologicky. Mezi témata patří faraoni ve staroegyptské civilizaci, jak se Egypťané orientovali ve vlastním životě pomocí designu a barev a také to, jak chtěli uchovat svůj odkaz na věky věků. Více podrobností o výstavě i otevírací době najdete na webu Muzea Karlovy Vary.