Historicky první Cenu za posilování dobrého jména ZČU v zahraničí získal Jan Záhořík

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 4. leden 2023 15:19
Historicky první Cenu za posilování dobrého jména ZČU v zahraničí získal Jan Záhořík Jan Záhořík s náčelníkem města Ezo na jihu Etiopie. Foto: ZČU

Afrikanista Jan Záhořík z Fakulty filozofické (FF) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se stal prvním držitelem Ceny rektora za posilování dobrého jména ZČU v zahraničí. Nové ocenění ZČU má vyzdvihnout význam aktivit přesahujících hranice ČR. Cenu může rektor udělit v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu či za společenský přínos.

Jan Záhořík působí na katedře blízkovýchodních studií FF, v současné době patří k nejvýznamnějším evropským afrikanistům. Zaměřuje se na oblast subsaharské Afriky, zejména na Etiopii. Ocenění rektora v oblasti internacionalizace převzal za dosažení mimořádných výsledků v oblasti vědy a výzkumu.

„Jan Záhořík je mezinárodně uznávaným odborníkem. Vážím si nejen toho, že jako člen mezinárodních vědeckých týmů skvěle reprezentuje Západočeskou univerzitu v Plzni, ale také že přispívá k naší informovanosti o tomto specifickém regionu a svými vědecko-výzkumnými aktivitami usiluje o jeho pozitivní vývoj,“ uvedl rektor Miroslav Holeček.

Ocenění v oblasti internacionalizace je zcela nové, uděluje se na základě návrhu některé ze součástí ZČU. Jeho nositelem se může stát kdokoliv ze zaměstnankyň a zaměstnanců ZČU, kdo svými aktivitami významně přispívá k posilování dobrého jména ZČU v zahraničí, a to v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo ve sféře společenské. Návrh projednává Vědecká rada ZČU a poté o ocenění rozhoduje rektor. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 50 tis. Kč.

Jan Záhořík působí na ZČU od roku 2008. Absolvoval tři desítky výzkumných, přednáškových a cestovatelských pobytů v Etiopii, Súdánu, Keni, Rwandě, Burundi a Maroku. Přednášel na dvou desítkách univerzit v Evropě, USA a Africe. Je autorem několika monografií, např. Dějiny Rwandy a Burundi (Praha, 2012); Ohniska napětí v postkoloniální Africe (Praha, 2012); Belgický kolonialismus v Africe (Plzeň, 2016), a spolueditorem několika knih, např. The Horn of Africa since the 1960s: Local and International Politics Intertwined (New York, 2017) či Colonialism on the Margins of Africa (New York, 2018).

Jakožto člen mezinárodního výzkumného týmu je Jan Záhořík jedním z devíti editorů a zároveň autorem či spoluautorem tří kapitol vloni vydané monumentální publikace Routledge Handbook of the Horn of Africa, která představuje komplexní přehled současného výzkumu týkajícího se nejvýchodnější části Afriky, nazývané Africký roh.

Jan Záhořík dlouhodobě iniciuje a koordinuje spolupráci ZČU s univerzitami a jinými institucemi v Africe, Evropě a USA. Díky jeho aktivitám se uskutečnila řada studentských studijních pobytů v zahraničí, např. v Etiopii, Zambii, Súdánu či Keni. Zahraniční kontakty Janu Záhoříkovi umožnily například také vytvořit mezinárodní konsorcium a podat žádosti o evropské projekty Horizon Europe. V rámci mezinárodních týmů zaměřených na Etiopii rozvíjí Jan Záhořík perspektivní interdisciplinární spolupráci odborníků z oblasti společenských a přírodních věd.

Autorem samotné ceny, vyrobené z kararského mramoru, je Martin Verner, vedoucí ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Na základě jeho návrhu byl objekt, znázorňující stylizovaný glóbus se zlatým logem ZČU uprostřed, vyřezán ve výzkumném centru RTI.