Jak se Vám v Plzni žije? Průzkum radnice jde do finiše

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 25. duben 2023 17:27
Jak se Vám v Plzni žije? Průzkum radnice jde do finiše ilustrační. Foto: P. Bauer

Již více než 1 600 Plzeňanů se zapojilo do průzkumu, který začátkem měsíce spustilo město Plzeň. Své názory mohou prostřednictvím dotazníku občané sdělit ještě do neděle 30. dubna. Radnici mimo jiné zajímá, jak se občanům v západočeské metropoli žije, zda jsou spokojeni s kvalitou životního prostředí či městskou hromadnou dopravou, ale i s nabídkou kulturního vyžití.

„Nejvíce se zatím zapojili lidé z věkové kategorie mezi 35 a 49 lety. Přišlo od nich mnoho zajímavých a hodnotných podnětů. Nejméně dotazníků odevzdala věková skupina obyvatel ve věku 65+. Jejich názor nás ale také zajímá, a tak budeme rádi, pokud se i oni do průzkumu ještě zapojí,“ řekla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Právě tato městská organizace zpracování průzkumu zadala. 

Město má zpracovaný koncepční dokument Strategický plán města Plzně, který pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje, a právě pro jeho aktualizaci je důležité znát názory obyvatel a dále s nimi pracovat.

„Informace, které se z dotazníku dozvíme, neskončí v šuplíku, ale budeme z nich vycházet při plánování dalšího rozvoje města. Zároveň si chceme ověřit, zda a jak se posunulo vnímání života v Plzni v očích Plzeňanů od posledního průzkumu, který jsme prováděli v roce 2019,“ dodala Irena Vostracká.

V dotazníku mohou občané narazit na otázky z širokého spektra oblastí. Lidé se mohou vyjádřit k dění ve městě, kvalitě životního prostředí, městské hromadné dopravy či spokojenosti s fungováním úřadů. Zároveň je možné dát zástupcům města najevo, jak jsou lidé spokojeni s úrovní komunikace města se svými občany nebo třeba s dostupností kulturního a sportovního vyžití.

Průzkum mezi občany probíhá prostřednictvím elektronického dotazníku, který najdou na webu města pruzkum.plzen.eu.