Senát zdravotnické fakulty ZČU nezvolil nového děkana ani v opakované volbě

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 25. duben 2023 11:21
Senát zdravotnické fakulty ZČU nezvolil nového děkana ani v opakované volbě ilustrační. Foto: ZČU

Na Fakultě zdravotnických studií ZČU se v pondělí 24. dubna konala opakovaná volba kandidáta na děkana. Dříve zvolený děkan Lukáš Štich totiž po výzvě rektora rezignoval kvůli podezřením souvisejícím s udělováním stipendií na fakultě. Nikdo ze dvou nově kandidujících však nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů senátorek a senátorů. Informovala o tom mluvčí univerzity Šárka Stará.

Kandidáty opakované volby byli manažer Jan Beránek a vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová. Lékař Zdeněk Hess, který kandidoval v první volbě, se již volby neúčastnil. 

Od jedenácti přítomných členů dvanáctičlenného Akademického senátu FZS obdržel Jan Beránek stejně jako v první volbě šest hlasů, Jitka Krocová získala čtyři hlasy. Jeden hlas byl neplatný. Pro zvolení bylo potřeba získat sedm hlasů. 

Protože kandidát na děkana zvolen nebyl, uskuteční se druhé kolo opakované volby. Jeho termín stanovilo předsednictvo akademického senátu na 9. května. Senátoři a senátorky budou opět volit mezi stávajícími kandidáty, tedy Janem Beránkem a Jitkou Krocovou.

Akademický senát volí kandidáta na děkana či děkanku po Lukáši Štichovi, který 1. února rezignoval a následně byl akademickým senátem fakulty odvolán jako kandidát na děkana na druhé funkční období. Vedením fakulty je pověřen proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Denis Mainz.