K otevření nového mostu na Domažlicku došlo s dvouměsíčním předstihem

Zveřejněno v Z regionu
Od - středa, 30. listopad 2022 10:01
K otevření nového mostu na Domažlicku došlo s dvouměsíčním předstihem foto: Plzeňský kraj

Dva měsíce před původním termínem mohou řidiči využívat křižovatku a most v Luženičkách na Domažlicku, resp. v její části Luženice. Stavba včetně projekčních prací stála 15,38 mil. korun a byla plně hrazena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Nový most, který je vybudovaný na místě mostu původního, je dlouhý 6,93 m a široký 6,5 m. Chodník je po jedné straně. Jeho mostní konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Zvýšila se i zatížitelnost mostu.

Rekonstruována byla rovněž křižovatka silnic III/19362 a III/19363 v celkové délce 138 m. „Z křižovatky byl odstraněn strom a došlo k šířkové úpravě jízdních pruhů. Silnice má nyní základní šířku jízdního pruhu 3 m  a 3,25 m na hlavní trase. Byla také provedena sanace podloží a úprava odvodnění,“ upozornil Miroslav Doležal, generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Nově byly také vyznačeny autobusové zastávky, chodníky, přibylo dopravní značení a upravily se nejen zelené plochy, ale také vjezdy k sousedním nemovitostem.

„Rekonstrukce této dopravní stavby byla pro naši obec zásadní. Most je uprostřed obce a rozděluje Luženice na dvě části. Leží na komunikaci směřující na nedaleký Horšovský Týn. Dlouho jsem nezažil, aby tak rozsáhlá rekonstrukce probíhala v takovém tempu a bez větších komplikací. Jsme rádi, že můžeme most využívat již nyní, před příchodem zimního nečasu,“ říká starosta obce Luženičky František Kopecký. K předčasnému užívání byla stavba oproti původnímu harmonogramu prací motoristům zpřístupněna o dva měsíce dříve, řidiči po ní mohli jezdit už v říjnu.

„Plzeňský kraj realizoval v roce 2022 dopravní investiční akce za celkem 545 milionů korun, které financoval z vlastního rozpočtu. Řada staveb byla také postavena z prostředků Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a další byly hrazeny z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což je kolem 380 milionů korun. Všechny stavby jsou řádně dokončené a je jich celkem 70,“ informoval během slavnostního otevření mostu a rekonstruovaných silnic v Luženici náměstek hejtmana Pavel Čížek.