Karlovarští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2023

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 20. prosinec 2022 17:48
Karlovarští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2023 ilustrační, foto: Karlovy Vary

Karlovy Vary budou v roce 2023 hospodařit s příjmy ve výši 1,427 miliardy korun. Výdaje budou činit 1,635 miliardy. Schodek necelých 207 milionů korun bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a čerpáním úvěrového rámce. V příštím roce budou Karlovy Vary investovat mimo jiné do školských objektů, komunikací a nových parkovacích míst. Rozpočet na rok 2023 schválilo zastupitelstvo města na svém dnešním jednání v Lidovém domě ve Staré Roli.

„Rozpočet reflektuje výrazný nárůst cen energií. Z toho důvodu v něm máme vyčleněnou samostatnou položku na navýšení plateb za energie spotřebované městem a jeho organizacemi. Jedná se o zhruba 65 milionů korun. Rozpočet rovněž reflektuje rostoucí inflaci, která nám na výdajové stránce výrazně prodraží mnohé služby, které jako město nakupujeme, například letní a zimní údržbu komunikací města, služby IT a podobně. Na příjmové stránce počítáme s pokračujícím pozitivním trendem, tedy rostoucími daňovými příjmy, výnosy z poplatku z pobytu, hazardních her. K financování větších investičních projektů využijeme prostředky, které máme k dispozici v rámci úvěru z roku 2020,“ uvedla k podobě rozpočtu primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Nejvýznamnější investiční prostředky budou směřovány do školských objektů. Půjde například o půdní vestavbu s novými učebnami na ZŠ a ZUŠ Šmeralova a odborné učebny na dalších základních školách. Z komunikací budou finančně nejnáročnější rekonstrukce Třeboňské a Vyšehradské, s rekonstrukcí a zejména rozšířením parkovací kapacity se počítá v Konečné ulici. Město bude pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek vybudováním dalšího úseku v lokalitě ulic Západní a Šumavská.

Kompletní rozpočet města v tzv. rozklikávací podobě bude v nadcházejících dnech zveřejněn na internetových stránkách magistrátu