Klatovy zahájily turistickou sezónu

Zveřejněno v Kultura
Od - středa, 15. květen 2024 14:36

Média

V Klatovech byla oficiálně zahájena další turistická sezóna. A jako tradičně, nesměl u toho chybět bohatý kulturní program, ke kterému neodmyslitelně patří dechová hudba a tanec. Letos si mohli obyvatelé na náměstí v Klatovech připomenout i dvacetileté výročí vstupu republiky do Evropské unie.

Náměstí v Klatovech, dechová hudba a dobroty ve stáncích. Město oficiálně zahájilo další turistickou sezónu. „Dnes 11. května byla oficiálně v Klatovech zahájena turistická sezóna, což znamená akce pod širým nebem,“ oznámila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Alena Kunešová. Doplnil ji starosta Rudolf Salvetr: „Skutečně ta pravá turistická sezóna startuje nyní v půli měsíce května a až do konce září, do svatováclavských oslav se budeme scházet nejen na klatovském náměstí, ale i v okolních prostorách, parcích, kde je připraven díky intenzivní činnosti nejen našeho městského kulturního střediska, nejen našeho odboru školství, ale také celé řady velmi aktivních místních spolků a organizací bohatý program. Program, který by měl potěšit nejen Klatovany, ale zejména v období letních prázdnin také tisíce návštěvníků našeho města.“

K zahájení sezóny se v Klatovech každoročně přidává i klub turistů pochodem. „Ten turistický pochod se k nám přidává každý rok a Klatovy jsou jednou z bran Šumavy, čili turistika pěší, na kolech, to se přímo nabízí,“ vysvětlil starosta. „Pořádáme v podstatě tak jednou, dvakrát do měsíce nějaký pochod. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme na Šumavě, tak drtivá většina těch akcí se odehrává v šumavských hájích,“ potvrdil předseda klubu turistů František Šanda.

Na náměstí v Klatovech byl tentokrát i stánek připomínající výročí našeho vstupu do Evropské unie. „Je to pár dní, co jsme si připomněli 20 let vstupu naší země do Evropské unie a pochopitelně zejména v příhraničí toto téma je velmi důležité z pohledu zaměstnanosti, z pohledu přeshraničních možností pro studenty. A tak není divu, že se k nám přidává při zahájení turistické sezóny i místní středisko Europe direkt, které by mělo ukázat právě ty pozitivní stránky naší spolupráce v rámci Evropy,“ uzavřel starosta Salvetr.

V Klatovech si připomněli výročí vstupu ČR do Evropské unie. foto TV ZAK