Komplikace pro úpravu Košuteckého jezírka? Bagr, který pracoval na stavbě, zachvátil požár

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 4. listopad 2020 09:01

K požáru malého bagru u Košuteckého jezírka vyjížděli v noci na středu hasiči z Košutky. Šlo přitom o stroj, který pracoval na stavbě opěrné skalní stěny. Tu město nechalo stabilizovat kvůli tomu, že praskala a stala se nebezpečnou.

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara požár stroj zasáhl kompletně. Škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun, proč bagr shořel, není jasné.

Oblast Košuteckého jezírka je oblíbenou rekreační oblastí, jež vznikla v místě bývalého pískovcového lomu, a využívají ji občané k trávení svého volného času. Skalní stěna ovšem začala praskat. Na začátku října se tak začalo se stabilizací. "Při sanaci skalní stěny bývalého lomu v parku Košutka odstraníme křovinné a dřevinné vegetace v ploše skalních stěn a v okolí jejich horních hran. Očistíme skalní stěny od volných horninových úlomků a zvětralin, odbouráme nestabilní bloky a vyřešíme nové kotvení. Výplně dutin zhotovitel vyplní vyzdívkou nebo variantě probarveným stříkaným betonem. Část skalních stěn překryjeme ochrannými ocelovými sítěmi, které se skládají ze sítí a lanových panelů. Horní hrany vybraných skalních stěn ošetříme protierozními vegetačními pásy,“ vysvětlila provedení sanace skalního masivu technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.