Komunitní zahrada, vánoční osvětlení či úprava kruhových objezdů. Obyvatelé centrálního obvodu poslali 133 návrhů na zlepšení života

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 16. říjen 2023 15:18
Komunitní zahrada, vánoční osvětlení či úprava kruhových objezdů. Obyvatelé centrálního obvodu poslali 133 návrhů na zlepšení života Obyvatelé centrálního obvodu si přejí i úpravu kruhového objezdu na Americké. ilustrační foto: M. Němcová

Celkem 166 návrhů na zlepšení života na centrálním obvodě přišlo v rámci prvního ročníku projektu participativního rozpočtu MO Plzeň 3 Rozhodněte sami. K hlasování jich hodnotící komise vybrala 33. Patří mezi ně například discgolf, pumptrack pro menší děti, zkrášlení vybraných kruhových objezdů, komunitní zahrada, vánoční osvětlení, workoutové nebo interaktivní dětské hřiště, víceúčelové hřiště nebo například cvičící prvky pro seniory u domu s pečovatelskou službou.

„Nejvíce návrhů, které postupují k hlasování mají Skvrňany, hodnotící komise jich do další fáze pustila deset. Následují Bory, střed a Škodaland s devíti nápady, o šesti mohou rozhodovat na Výsluní, čtyři realizovatelné návrhy vzešly z Radobyčic a Malé Homolky,“ uvádí místostarosta MO Plzeň 3 Ondřej Ženíšek. Nová Hospoda včetně Zátiší a Valcha budou vybírat pouze ze dvou nápadů.

Nejčastějším důvodem, proč zaslaný návrh nepostoupil byla cena jeho realizace. „Mnohé návrhy vysoce přesahovaly finanční rámec nebo obvod nemá kompetenci projekt realizovat,“ vysvětluje první místostarosta Pavel Šrámek.

Obyvatelé také často zasílali stejné nebo velmi podobné nápady. „Většinou se jedná o různá hřiště, herní a cvičící prvky. V takových případech byla ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí pro takový návrh vytipována jedna odpovídající oblast,“ uvádí místostarosta Ladislav Nový.

Mezi návrhy se objevil také jeden, který centrální plzeňský obvod již zrealizoval a v hlasování se tak samozřejmě objevit nemůže. „Jedná se o psí pisoáry, kterých jsme nechali po obvodu rozmístit zatím 24 kusů. Pokud se nápad osvědčí, můžeme v jejich další instalaci pokračovat,“ doplňuje starosta Trojky David Procházka.

Mezi návrhy byly i takové, které sice nemohly postoupit v rámci participace, ale budou realizované mimo ni. „Vnímáme například požadavky na doplnění odpadkových košů, laviček nebo jednotlivých herních prvků, věnovat se jim budeme mimo participaci,“ vysvětluje Ondřej Ženíšek.

„Za lokalitu Výsluní vnímáme problematiku absence vodovodu i kanalizace, ale není možné ji dělat během tohoto projektu, úsilí o potřebnou infrastrukturu pro tuto stále se rozvíjející lokalitu ale nevzdáváme,“ říká David Procházka.

Stejně tak není možné za jeden milion zrealizovat koupaliště na Skvrňanech, které si místní velmi přejí. Lidé však mohou v rámci participace hlasovat alespoň o provedení studie, která může být prvním krokem k jeho budoucí realizaci.

Občané Trojky mohou začít hlasovat na www.rozhodnetesami.cz 16. října od 12.00 hodin do 1. prosince 2023, kdy hlasování také v pravé poledne opět skončí. Každý má dva hlasy. Po schválení projektů Radou MO Plzeň 3 budou vítězné návrhy před Vánoci obyvatelům představené. Samotná realizace se uskuteční v roce 2024.