Populární alej Kilometrovka prochází obnovou

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 16. říjen 2023 17:08
Populární alej Kilometrovka prochází obnovou Zdroj: SVS MP

Do své druhé etapy vstoupily práce v ochranném pásmu památné aleje Kilometrovka v údolní nivě řeky Mže, které už před dvěma lety zahájila Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). Cílem obnovy je postupná regenerace, obnova některých stromů a záchrana významné lokality. Hotovo by mělo být v roce 2035.

„Kilometrovka je pod drobnohledem již delší dobu právě proto, že dochází k jejímu zarůstání, ale také k zarůstání jejího ochranného pásma náletovými dřevinami a dalšími stromy. Pokud bychom se do obnovy nepustili, hrozil by tomuto vzácnému přírodnímu prvku rozpad,“ upozornil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Dodal, že kvůli postupnému zarůstání se alej mění ve vysoký, hustý a neprůhledný porost.

„Tento stav je ovšem nežádoucí, a to nejen kvůli požadavkům na světlo, vodu a živiny vůči stávajícím letitým stromům v aleji, ale zejména vůči nově vysazeným mladým stromům,“ vysvětlila Kamila Kindlová, vedoucí oddělení péče o dřeviny SVSMP s tím, že nedostatečná péče by pak pro památnou alej mohla být fatální.

Pro druhou fázi projektu obnovy byl proto vybrán 340 metrů dlouhý úsek aleje, na němž také dochází k masivnímu zarůstání ochranného pásma. Po dokončení prací budou do volných míst této části aleje vysázeny duby, lípy a jasany.

Stromy v Kilometrovce zasadili v roce 1893 členové okrašlovacího spolku. Alej už je Plzeňany několik desítek let vyhledávanou pěší i cyklistickou trasou.