Konec kolonám! V Losiné se po měsících prací otevře kruhový objezd

Zveřejněno v Z regionu
Od - neděle, 27. listopad 2022 13:19
Konec kolonám! V Losiné se po měsících prací otevře kruhový objezd Foto: ŘSD

Příští pátek budou moci řidiči konečně plynule projet Losinou u Plzně. Nový kruhový objezd na silnici I/20 by měl být v pátek 2. prosince uveden do předčasného užívání. „V průběhu příštího týdne ještě na místě proběhnou poslední kontroly a prohlídky, které by právě tento termín měly potvrdit,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Práce tu probíhaly několik měsíců, během nichž se v Losiné tvořily ve špičce dlouhé kolony.

Nová okružní křižovatka v Losiné, která leží na hlavní trase mezi Pískem a Plzní, nahradí původní křižovatku silnic I/20 a III/18047 a polní cesty, která už byla dopravně nevyhovující. „Z toho důvodu došlo v řešeném úseku k přestavbě tohoto křížení na okružní křižovatku o poloměru 29 m. Cílem stavby je hlavně zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na vjezdu do obce ve směru od Plzně,“ vysvětluje Koloušek.

Výsledná podoba kruhového objezdu počítá také se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu obce. Za stavbu zaplatí Ředitelství silnic a dálnic 29,3 mil. Kč bez DPH.

Vzhledem ke stavebním úpravám vozovky bylo už od první poloviny roku nutné částečně omezit provoz na průtahu Losiné v místě křižovatky, provoz tu byl veden kyvadlově jedním pruhem. To v Losiné a okolí způsobovalo výrazné dopravní komplikace hlavně v době dopravních špiček. Na konci příštího týdne by se úplným zprovozněním úseku měly právě tyto problémy minimalizovat.