Křižovatky v Plzni řídí kamery a chytrá ústředna, pomohou hromadné dopravě a záchranářům

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 15. srpen 2023 13:22
Křižovatky v Plzni řídí kamery a chytrá ústředna, pomohou hromadné dopravě a záchranářům Foto: město Plzeň

Nová technologie na sedmi křižovatkách v Plzni na Borech má umožnit rychlejší a bezpečnější průjezd městem. Semafory doplněné kamerami napojenými na centrální servery dokáží efektivně řídit dopravu, reagovat na změnu provozu a upřednostnit průjezd vozů hasičů, záchranky a MHD.  Město Plzeň je tak jedno z prvních v Česku, kde vzniklo prostředí vybavené 5G technologiemi pro rozvoj a testování autonomní mobility.

DSC 0013K současné dopravní ústředně pořídila Správa informačních technologií města Plzně nový centrální prvek, který rozšiřuje komunikaci mezi vozidly a semafory. Automobil s podporou těchto technologií pak řidiče upozorní informační zprávou například na blížící se vozidlo IZS a další mimořádné situace. „Mám radost z každé inovace, která má přímý dopad na život lidí ve městě, ať už se jedná o bezpečnost nebo v tomto případě dopravu. Pokud dnes chceme hovořit o dobré průjezdnosti města, nestačí jen rozvíjet silniční síť, ale je třeba investovat i do chytrých technologií. Pevně věřím, že se systém v dlouhodobém horizontu osvědčí a podaří se nám ho rozvíjet i na dalších úsecích. Všem, kteří na projektu pracují, patří poděkování,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Na křižovatkách byly mimo jiné umístěny kamery pro detekci jednostopých vozidel, což umožní jejich bezpečnější průjezd křižovatkou. "Stávající indukční smyčky totiž někdy nezachytí cyklistu, ale třeba ani motorkáře. Strategické detektory nám pak zase umožní sledovat intenzity vozidel mezi křižovatkami, což je pro efektivní řízení dopravy pomocí světelné signalizace důležité,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Podle radního pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniela Kůse získala současná dopravní ústředna díky implementaci centrálního prvku nové funkce. Systém dokáže provést videodetekci v definovaných zónách, ovládat tramvajové výhybky, varovat řidiče ‚chytrých‘ automobilů před jízdou na červenou, dopravní nehodou, hustým provozem, upozornit je na vůz MHD v zastávce a další.

DSC 0005„Součástí softwarového řešení jsou také antikolizní nebo Crash Call systémy, které budou dále testovány. Právě vybavením současné dopravní infrastruktury o nové servery a 5G technologie vznikla v Plzni živá laboratoř, takzvaný polygon, která umožňuje aktérům v automobilovém průmyslu rozvíjet a testovat nová řešení pro autonomní mobilitu. Plzeň tak bude ještě více atraktivní pro investory a společnosti zabývající se tímto odvětvím,“ popsal Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Právě Správa informačních technologií stojí za projektem Testovací polygon pro autonomní mobilitu. Společně se Správou veřejného statku města Plzně a Plzeňskými městskými dopravními podniky nainstalovali odborníci chytré C-ITS systémy na sedmi místech v lokalitě Bory (od křižovatky ulic Mánesova/Klatovská třída po tramvajovou zastávku Univerzita) a do celkem 10 vozidel (do pěti vozidel PMDP, tří vozidel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jednoho vozu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a jednoho vozidla SITMP).

„Plzeňské městské dopravní podniky hrají v mobilitě města zcela zásadní roli a jakékoli řešení, které přispěje ke zkvalitnění plynulosti a zvýšení bezpečnosti dopravy, v Plzni podporujeme. Zkušenosti z tohoto pilotního projektu jsme již promítly do zadání právě probíhající zakázky na obnovu vozidlových komunikačních systémů tak, aby postupně všechny naše vozy uměly komunikovat i s novými 5G technologiemi křižovatek v Plzni, jejichž počet bude postupně narůstat,“ doplnil za Plzeňské městské dopravní podniky jejich generální ředitel Jiří Ptáček.

Změnu kromě řidičů zaznamenají i chodci a cyklisté, protože instalovaná zařízení dokáží lépe identifikovat jednostopá vozidla nebo prodloužit zelenou fázi na přechodu pro pomalejší chodce. Senzory dokáží také klasifikovat vozidla a sbírat dopravní a jiná data, která Plzeň využije pro dopravní model města nebo digitální dvojče. Podobná technologie byla loni zavedena v křižovatkách na Lochotíně, záměrem města je za využití dotačních titulů v budoucnu chytré technologie umístit i do středu Plzně a oba úseky propojit. Efektivnější odbavení provozu a plynulejší jízda pak přinese Plzeňanům i zlepšení kvality ovzduší.