Květnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji klesla z dubnových 3,0 na 2,8 procenta

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 11. červen 2024 09:29
Květnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji klesla z dubnových 3,0 na 2,8 procenta ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Květnový podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji klesl z dubnových tří procent na 2,8 procenta. Bez práce bylo na konci května 12 251 lidí, o 256 méně než před měsícem a o 1520 víc než před rokem. Informoval o tom Tomáš Moravec z krajské pobočky úřadu práce v Plzni. Loni v květnu byl podíl nezaměstnaných o dvě desetiny nižší. Nabídka volných pracovních míst v regionu se mírně zvýšila, aktuálně jich je téměř 20.200. V červnu by měla podle úřadu práce nezaměstnanost stagnovat.

„Nezaměstnanost v našem kraji opět poklesla a dostala se na hodnotu 2,8 % oproti 3 % v dubnu. Vliv na to samozřejmě stejně jako v minulém období mají také sezonní práce například v lesnictví. Zároveň evidujeme zvýšenou poptávku studentů po letních brigádách,“ říká Pavla Janovská, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Plzni. „V našem kraji bedlivě sledujeme situaci kolem přijímacích řízení na střední školy, abychom byli připraveni na poskytnutí podpory a pomoci všem, kteří to budou potřebovat. Od počátku roku 2024 také intenzivně pracujeme se skupinou 12 ukrajinských dětí a jejich rodiči, kterým jsme pomohli s výběrem SŠ a přihláškami na přijímací zkoušky. Část z nich v prvním kole bohužel neuspěla, čekáme na výsledky druhého kola a pevně věříme, že všichni začnou od září studovat na zvolených školách,“ dodává Janovská.

Ke konci května evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni celkem 12 251 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 256 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 520 osob. Z tohoto počtu bylo 11 204 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let. Bylo to o 270 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 586 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 738 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 193 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 86 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 994 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 410 osob méně než v předchozím měsíci a o 43 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 534, tj. o 310 méně než v předchozím měsíci a o 191 více než ve stejném měsíci minulého roku, 460 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl zaznamenán v pěti okresech, nejvíce v okresech Klatovy (- 7,1 %) a Domažlice (- 6,2 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán ve dvou okresech, nejvíce v okrese Plzeň-jih (+ 1,6 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Plzni 6 846 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55,9 %. V evidenci bylo 2 038 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

 

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 568 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 78 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku se zvýšil o 62 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,6 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 273 uchazečů o zaměstnání, tj. 34,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 5. 2024 klesl o 0,2 p.b. a činil tak 2,8 %. V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,2 p.b.

Podíl nezaměstnaných stejný, nebo vyšší, než republikový průměr nevykázal žádný okres. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Plzeň-jih (2,1 %). Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,2 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 2,5 %.

Kraj evidoval k 31. 5. 2024 celkem 20 185 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 119 vyšší než v předchozím měsíci a o 130 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Klatovy a Rokycany (shodně 0,9).

Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 799 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,6 osob se ZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 058, na jedno volné místo připadalo 0,1 uchazečů této kategorie.

Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 5 517 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 14 668 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2024 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 959 osob, z toho bylo zařazeno 1 336 osob do rekvalifikačních kurzů. Dalších 254 osob zahájilo digitální vzdělávání.