Lázeňské lesy a parky se od ledna spojí do jedné organizace

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 29. listopad 2022 08:55
Lázeňské lesy a parky se od ledna spojí do jedné organizace ilustrační, foto: Lázeňské lesy Karlovy Vary

Od 1. ledna 2023 dojde ke sloučení Správy lázeňských parků (SLP) a Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV), příspěvkových organizací města Karlovy Vary. Od propojení provozů si vedení magistrátu slibuje zrychlení a zkvalitnění služeb, jako je úklid odpadků nebo sekání trávy ve městě. Vyšší efektivity práce bude dosaženo díky střídavému využití zaměstnanců jak v lázeňských lesích, tak v parcích. Spojení a zjednodušení administrace rovněž znamená finanční úsporu, která do budoucna zajistí možnost navýšení investic a další rozvoj. Organizace vzniklá fúzí podniků ponese název Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary.

„Činnost obou organizací se částečně překrývá a pro mnohé práce jsou využívány stejné stroje. Spojením lesů a parků tedy odpadá nutnost nakupovat stejnou techniku dvakrát,“ vysvětluje důvody fúze primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová a dodává: „Stejný princip platí i pro zaměstnance a služby. Zaměstnanci využívaní od jara do podzimu v lesích na pěstební práce mohou přes zimu pomáhat s úklidem ve městě, na pokácení rizikového stromu nebude nutné najímat externího těžaře, bude možné využít vlastního, což výrazně sníží náklady a urychlí práci.“

Změna struktury a systému administrace znamená zrychlení práce a snížení nákladů

Spojení organizací bude projednáno na zastupitelstvu města dne 20. prosince. Ředitelem bude jmenován současný šéf LLKV Stanislav Dvořák. „Aby vše dobře fungovalo, bude nutné nastavit jednotný účetní systém. Zavedeme nový program, který bude propojený jak s lesnickou evidencí, tak s přehledy využívanými v parcích. Práce se tak do budoucna výrazně zrychlí a zjednoduší,“ nastínil první kroky ředitel.

Zaměstnanci obou organizací již byli o nastávající změně informováni. Jejich práva i povinnosti přecházejí v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele a zůstávají nedotčeny.

Spojení organizací může přinést kvalitnější péči o městskou zeleň i další rozvoj

Progresivnější vývoj nově vzniklé organizace by měl znamenat nejen zajištění standardní údržby parků a záhonů a udržení čistoty ve městě, ale otevřít prostor i novým možnostem. „Naše představa je taková, že bychom do péče o zeleň ve městě více zapojili i veřejnost,“ naznačil plány do budoucna uvolněný člen rady města Petr Bursík. „Komunitní zahrady, pěstování květin na předzahrádkách a záhoncích, to jsou ve velkých městech velmi žádané aktivity. Rádi bychom pro ně v rámci nové městské organizace vytvořili zázemí a nabídli je seniorům nebo rodinám s malými dětmi.“

Uspořené finance je možné dále vynaložit k revitalizacím a zahradním úpravám veřejných prostorů, obnově budov a pro nákup modernější techniky využívané při údržbě a úklidu města. „Naším dlouhodobým cílem je také vybudování nádrží k zachycení povrchové vody ve městě, sloužící pro závlahu a jako zdroj požární vody,“ uzavřel Bursík, do jehož kompetence obě slučované organizace spadají.