Lékařská fakulta v Plzni odstoupila od prodeje svých budov, pronajímá je školám

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 4. leden 2024 16:27
Lékařská fakulta v Plzni odstoupila od prodeje svých budov, pronajímá je školám Zdroj: Lékařská fakulta

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni pronajímá své nepotřebné historické, památkově chráněné budovy soukromým školám. Fakulta chtěla původně tři budovy, které předloni přestala využívat k výuce vlastních studentů, prodat. Nakonec ale prodala soukromému zájemci jen bývalý děkanát a prvorepublikové budovy Procháskova a Pavlovova ústavu si nechala a pronajímá je. Pro školské účely pronajímá fakulta i Šafránkův pavilon, který prodat nezamýšlela.

Změnu původních záměrů z prodeje na pronájem vždy schvaluje Akademický senát fakulty. „Pronájem jako finální varianta využití budov vyplynul z celého transakčního procesu, ve kterém nám byla nezávislým poradcem Česká spořitelna. Věříme, že do budoucna bude přínos pro naši fakultu vyšší, než kdybychom budovy prodali. Zároveň nás těší, že všichni nájemci jsou z oblasti školství a budovy, ve kterých desítky let studovaly generace mediků, budou i nadále sloužit vzdělávání,“ řekla tajemnice Lékařské fakulty v Plzni Marie Klečková

V budově Pavlovova ústavu v Lidické ulici sídlí od dubna letošního roku Vyšší odborná škola Plzeň. Nájemcem sousedního Procháskova ústavu na Karlovarské třídě by se měl od 1. ledna 2024 stát spolek Montessori Plzeň. Díky jedinečné architektuře a lokalitě jsou historické budovy Procháskova a Pavlovova ústavu nemovitou kulturní památkou ležící v památkové zóně. Pavlovův pavilon, původně Vyšší hospodářská škola, byl postavený v letech 1923 až 1924 podle projektu plzeňského architekta Hanuše Zápala. Procháskův ústav byl vystavěn jako dětský domov na začátku 30. let minulého století, architekty byli Bohumil Chvojka a Rudolf Černý.

Šafránkův pavilon v aleji Svobody lékařská fakulta k prodeji nenabízela a od počátku si ho plánovala ponechat. Od září letošního roku je zde v pronájmu ScioŠkola, která využívá učebny v přední části budovy a společné prostory, vestibul, chodby i bývalou menzu. V zadní části budovy zůstává studentská kolej pro studenty lékařské fakulty. Budovu vystavěnou původně pro účely Krajské politické školy využívá fakulta od roku 1990. „Šafránkův pavilon bychom rádi rekonstruovali, pokud se nám podaří sehnat potřebné finance. V současné době očekáváme vyjádření MŠMT ohledně projektu podaného ve výzvě z programu Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol," dodala Klečková.