Majitel plzeňské funkcionalistické vily dostane 150 tisíc na sanaci

Zveřejněno v Aktuálně ZAK
Od - neděle, 30. říjen 2022 11:10
Majitel plzeňské funkcionalistické vily dostane 150 tisíc na sanaci Foto: MMP (Martin Pecuch)

Město Plzeň poskytne majitelům vily Jiřího Freunda (Žižkova 29, Plzeň) finanční částku 150 tisíc korun na sanační opatření. Finanční dotaci na nemovitou kulturní památku schválili zastupitelé města.

„Vilu Jiřího Freunda navrhl v roce 1931 ve funkcionalistickém slohu významný plzeňský architekt Leo Meisl. Stavbu ve vilové čtvrti Bezovka provedl v roce 1932 plzeňský stavitel František Pašek. Nevelkou budovu s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím a plochou střechou Meisl vytvořil na půdorysu písmene L ze dvou patrových kvádrů, mezi něž vsadil užší jednopodlažní objekt verandy. Objekt se výrazně podílí na charakteru území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka,“ popisuje Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Vila Jiřího Freunda je od počátku 21. století neužívaná, dlouhodobě neudržovaná, a proto je v technicky nevyhovujícím stavu. Nový vlastník zamýšlí postupné opravy této cenné funkcionalistické vily. „Ve spolupráci se státní památkovou péčí připravil na rok 2022 základní sanační práce proti působení vysoké zemní vlhkosti,“ dodala Bartáková.

Celkové náklady na uvedené opravy činí 416 237 korun bez DPH. Protože celkové náklady spojené se sanací obvodového a suterénního zdiva přesahují finanční možnosti vlastníka, obrátil se vlastník na Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně se žádostí o možnou finanční podporu. Vzhledem ke skutečnosti, že je vila Jiřího Freunda nemovitou kulturní památkou, může obec v souladu se zákonem o státní památkové péči v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky.