Město přispěje na Rok české hudby v Plzni

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - úterý, 23. duben 2024 11:01
Město přispěje na Rok české hudby v Plzni Ilustrační foto: Visit Plzeň

Plzeňští zastupitelé schválili rozdělení 800 tisíc korun z Dotačního programu v oblasti kultury – Rok české hudby 2024. Dotaci obdrží šest akcí, podporu dalších šesti projektů schválila již Rada města Plzně. Cílem programu je podpořit oslavu hudebních výročí v rámci Roku české hudby 2024 a též projekt Smetana 200.

Podpořené akce obohacují a oživují kulturní aktivity v Plzni a projekty k oslavě české klasické i soudobé hudby, posilují kredit plzeňských kulturních a uměleckých institucí v celorepublikovém měřítku a budou prezentovat Plzeň jako kulturní centrum regionu,“ vysvětlila Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Dotaci tak obdrží Plzeňská filharmonie na zářijový open air projekt Smetanova noc – smetanová moc, plzeňská konzervatoř na projekt Posezení u klavíru. Podporu schválili zastupitelé také pro Divadlo pod lampou, spolek PaNaMo a centrum pro kulturní a sociální projekty Johan.

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která již od roku 1924 připomíná výročí významných osobností české hudby, mj. Bedřicha Smetany (1824–1884), Antonína Dvořáka (1841–1904) a Leoše Janáčka (1854–1928). Tento projekt se koná každých 10 let, tedy v letech zakončených čtyřkou. Pro zájemce je také určen speciální web města rokceskehudby.plzen.eu, kde se dozví informace nejen o projektu, hudebních výročích, ale také o významných akcích během roku.