Městská policie ocenila strážníky a zaměstnance za dlouholetou službu pro Plzeň

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 14. duben 2023 13:04
Městská policie ocenila strážníky a zaměstnance za dlouholetou službu pro Plzeň Foto: město Plzeň

Městská policie Plzeň uspořádala poprvé po covidové pauze slavnostní ocenění svých zaměstnanců. V zasedací místnosti velitelství v Perlové ulici se ve čtvrtek 13. dubna sešly přes tři desítky strážníků a pracovníků, kteří si převzali věrnostní ocenění za 5 let služby pro statutární město Plzeň.

„Blahopřeji oceněným městským policistům. Bezpečnost ve městě je jednou z našich priorit. Plzeňští strážníci denně řeší konfliktní situace, chrání naše občany, zajišťují pořádek v ulicích města, zachraňují životy. Za jejich věrnou pětiletou službu a pracovní nasazení jim velmi děkuji,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Naši strážníci dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků při plnění služebních úkolů a jejich přínos pro zajištění bezpečnosti Plzně je nezpochybnitelný. Proto mi bylo ctí předat ocenění,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Ke gratulaci se připojil i velitel Městské policie Plzeň Petr Nováček. „Rád bych všem oceněným poděkoval za obětavou a nelehkou práci, kterou přispívají k zajištění bezpečnosti obyvatel našeho města. Nesmírně si vážím toho, že se pro toto zaměstnání rozhodli.  Do dalšího profesního života bych jim chtěl popřát mnoho úspěchů,“ poznamenal Petr Nováček.

Mimořádného ocenění se dostalo strážnému Jaroslavu Piskáčkovi. Radní Jiří Winkelhöfer a vedoucí magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Aleš Průša mu předali čestnou plaketu za příkladné zajištění provozu dočasného nouzového přístřeší pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.