Na letišti v Líních byl předán otevřený dopis delegaci VW

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 12. říjen 2022 08:19
Na letišti v Líních byl předán otevřený dopis delegaci VW Ilustrační foto: Pavel Vanka

10. října byl delegaci VW a Škoda Auto, která přijela kolem půl čtvrté odpoledne na letiště Plzeň-Líně (LKLN), předán zástupci spolku STOP GIGAFACTORY otevřený dopis týkající se problematiky plánovaného zrušení letiště. Dopis byl zároveň odeslán vrcholným představitelům managementu koncernu VW a jeho česká verze zaslána na vědomí předsedovi Senátu Parlamentu ČR, předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedovi vlády a všem ministrům Vlády ČR.

Autoři v otevřeném dopise uvádějí, že výstavba továrny na výrobu baterií do elektromobilů je významným projektem plánovaným na území České republiky a má přínos pro budoucí rozvoj elektromobility v Evropě i vliv na ekonomiku státu.

Současně však poukazují na to, že prosazovaný výběr lokality spojený s likvidací strategické infrastruktury letiště Plzeň-Líně je pro občanskou veřejnost jen těžko pochopitelný. Měl by totiž za následek zničení plně funkčního mezinárodního letiště, devastaci životního prostředí a další negativní dopady na život v okolí města Plzně. Upozorňují na důležitost LKLN jako záložního vojenského letiště i na fakt, že v případě přírodních katastrof je v regionu Letiště Líně svými parametry jediné využitelné pro provádění záchranných prací.

Autoři dopisu dále upozorňují, že vzhledem k nízké nezaměstnanosti v regionu by zde v případě výstavby Gigafactory nebyl dostatek zaměstnanců a dále že v okolí není dostatek ubytovacích kapacit.  „Vzniká zde nutnost masivní bytové výstavby, související infrastruktury a služeb. Model, kdy jsou uměle obsazována území určená pro bydlení zaměstnanci jednoho subjektu, není funkční. Obyvatelé okolních obcí se obávají velkého množství dovezených agenturních zaměstnanců, s tím souvisejícího zvýšení kriminality a celkového zhoršení bezpečnosti,“ uvádí se v dopise.

Zmíněn je také problém nedostatku vody v regionu. „Navzdory slibům nemusí být k dispozici plánovaný objem pro realizaci projektu. Zásadní zvýšení nároků na spotřebu vody může omezit přísun vody obyvatelům či firmám,“ píší autoři dopisu.

Vláda by měla rozhodnout o osudu letiště příští středu.