Na plzeňské radnici se sešli členové Sdružení měst a obcí. Jaké jsou priority starostů?

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 28. únor 2023 17:20
Na plzeňské radnici se sešli členové Sdružení měst a obcí. Jaké jsou priority starostů? Foto: M. Pecuch

Členové Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) se v úterý 27. února sešli ve Sněmovním sále na plzeňské radnici na svém 25. volebním sněmu. Starostové si zvolili nový správní výbor, také představili priority a náměty SMOPK na další čtyřleté volební období. Post předsedy bude dál vykonávat starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Členy správního výboru za Plzeň byli zvoleni náměstci primátora Plzně Pavel Bosák a Aleš Tolar. „Jako čestný předseda Sdružení měst a obcí jsem v prostorách naší historické radnice velmi rád přivítal starostky a starosty obcí Plzeňského kraje. Nově zvoleným orgánům ze srdce gratuluji. Přeji, aby se všem v jejich funkcích dařilo. Město Plzeň chce být pro obce plnohodnotným partnerem. Současná plzeňská koalice udržuje mimořádně dobré vztahy s Plzeňským krajem. Budu rád, pokud se na nás obce budou s důvěrou obracet. Máme velmi kvalitní úředníky, kteří mohou být obcím také nápomocni,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Místopředsedy SMOPK byli na sněmu zvoleni starosta Dobřan Martin Sobotka, starosta Domažlic Radek Wiesner a starostka Plané Martina Němečková, členkou kontrolní komise za Plzeň zůstává ředitelka ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová.

„Děkuji za zvolení do čela SMOPK, těším se na spolupráci i v dalších čtyřech letech. Nezbývá mi, než vyjádřit naději, že sdružení bude důstojným partnerem především Plzeňskému kraji. Zejména pro menší obce je to významný partner, který může pomáhat rozvoji. Vážím si toho, že tato spolupráce může i nadále pokračovat. Rovněž děkuji panu primátorovi za přijetí na plzeňské radnici,“ doplnil předseda SMOPK Rudolf Salvetr.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje je jedním z řady uskupení obcí v kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od ostatních uskupení obcí v kraji je však postaveno na krajském principu, a tak je i největším subjektem sdružujícím obce a města v rámci Plzeňského kraje. Aktuálně sdružuje 188 obcí ve všech 7 okresech Plzeňského kraje.