Nemocnice Karlovy Vary čeká modernizace heliportu! Bude stát přes dvacet miliónů

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pátek, 23. únor 2024 13:11
Nemocnice Karlovy Vary čeká modernizace heliportu! Bude stát přes dvacet miliónů Photo: Karlovarský kraj

Na svém pondělním zasedání schválila Rada Karlovarského kraje vyhlášení veřejné zakázky „Modernizace heliportu Nemocnice Karlovy Vary“. Předpokládaná cena zakázky činí téměř 23 milionů korun.    

  „Modernizace heliportu umístěného na pavilonu A karlovarské nemocnice je nezbytně nutná, a to na základě nových legislativních požadavků zaměřených na bezpečnost provozu. Ty se týkají například ztížených světelných nebo klimatických podmínek, protipožárních, signalizačních, naváděcí systémů a dalších. Proto byla vytvořena projektová dokumentace jako výchozí dokument pro samotnou realizaci modernizace,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic a správy majetku Dalibor Blažek.    

Předpokládaný termín zahájení přípravných prací na projektu Modernizace heliportu Nemocnice Karlovy Vary je v měsíci dubnu. Samotné stavební práce budou zahájeny v květnu. Dokončeny by pak měly být v závěru měsíce listopadu letošního roku. Po celou dobu trvání stavebních prací bude heliport odstaven mimo provoz.