Nevzhledný průšlap nahradí květnatá louka. Obyvatele plzeňského sídliště čeká příjemná změna

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 3. červenec 2020 12:01
Pred3 Prostor před úpravou. Foto: ÚMO 3

Plzeňský centrální obvod se v rámci zlepšení životního prostředí a zároveň komfortu občanů rozhodl nahradit nevzhledný průšlap v Lábkově ulici. Na tomto místě došlo k vybudování nové mlatové cesty a nyní dochází k úpravě zeleně spočívající ve vytvoření záhonu keřových skupin a vysetím travní směsi, která zde bude příští rok tvořit kompaktní květnatou louku o celkové rozloze 335 m2 . První květy uvidí obyvatelé Skvrňan  během podzimu letošního roku, ale svůj potenciál louky naplno rozvinou až v roce příštím.  

Aktuální stav. Foto: ÚMO 3

„Stávající průšlap k nově vybudované cyklostezce byl nejen nevzhledný, ale i nebezpečný. Proto jsme ve spolupráci s městem zajistili vybudování zpevněné mlatové cesty a předpokládali, že původní průšlap přirozeně zanikne. Bohužel dlouholeté návyky a možná i ušetřených pár kroků tomuto zatím zřejmě brání," informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Nová mlatová cesta nemohla být s ohledem na bezpečnost silničního provozu bohužel vybudována přesně v místě původního průšlapu, ale o pár kroků dále. Přesto je logickým napojením v nedávné minulosti vybudované cyklostezky do této části sídliště.

„Aktuální úpravy nejsou konečné, protože ještě řešíme doplnění stávající cyklostezky veřejným osvětlením, které dále zvýší komfort a bezpečnost celé lokality," doplňuje Petr Baloun, první místostarosta.

Přesto, že poslední sadové úpravy byly dokončeny teprve před několika dny, již nyní je patrné, že někteří jedinci si cestu přes čerstvě upravenou plochu stejně zkracují. Prvotním záměrem bylo novou loučku neoplocovat s tím, že občané jsou dostatečně uvědomělí a dají šanci květeně vzejít a zároveň neumisťovat nevzhledné zábrany.

„Věřím, že zlepšení životního prostředí, návrat přírody a krásné okolí místa bydliště je naším společným cílem a doufám, že občané obětují svých pár kroků a nově vytvořenou loučku nebudou poškozovat, o což je tímto žádám," dodal starosta David Procházka.