Městský obvod Plzeň 4 vyzývá POVED: Okamžitě řešte problémy ve veřejné dopravě

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 3. červenec 2020 18:27
autobus Foto: M. Osvaldová

V otevřeném dopise vyzval Městský obvod Plzeň 4 společnost POVED, aby okamžitě řešila problémy ve veřejné autobusové dopravě, kterou v regionu zajišťuje Plzeňský kraj. Čtvrtý obvod tak reaguje na četné stížnosti občanů, kteří poukazují na nedodržování jízdních řádů, problémy s tarifním odbavením nebo dokonce úplný výpadek spojů. Potíže jsou spojeny se změnou autobusového dopravce, ke které došlo 14. června.

Problémy na území čtvrtého obvodu pociťují především občané z jeho okrajových částí, kteří jsou na těchto spojích závislí. Jmenovitě se jedná o Červený Hrádek nebo Zábělou. „Bohužel se potvrdily naše obavy, že přechod na nového autobusového dopravce není dostatečně připraven. Od začátku jsme bojovali s nedostatkem informací, které jsme chtěli včas předat našim občanům, kteří spoje využívají. Vše vyvrcholilo 14. června, kdy došlo k samotné změně systému v krajské dopravě. Vyzýváme proto společnost POVED, aby ve věci zjednala okamžitou nápravu,“ říká místostarostka Lenka Kočová (ODS).

Otevřený dopis ve formě výzvy byl kromě POVEDu odeslán také náměstkovi hejtmana pro dopravu Pavlu Čížkovi a náměstkovi primátora města Plzně pro dopravu Michalu Vozobule. „Z řad obyvatel jsme zaznamenali obrovskou kritiku na spoje provozované společností Arriva Střední Čechy. Nejčastějšími námitkami byla neinformovanost řidičů, neznalost místních podmínek, zpoždění spojů v řádech desítek minut, ba dokonce i úplný výpadek některých spojů,“ píše se v dopisu, pod kterým je podepsáno vedení Městského obvodu Plzeň 4. Obvod dotčené strany žádá, aby se výzvou urychleně zabývaly a zajistily řádné a spolehlivé fungování veřejné dopravy zajišťované Plzeňským krajem ze strany společnosti. „Lidé při cestě do zaměstnání nebo do školy potřebují spolehlivou veřejnou dopravu. To se bohužel v současnosti neděje. Mnozí z nich proto nyní raději využívají osobní automobily. Ve vedení obvodu panuje naprostá shoda, že vzniklé problémy je nutné okamžitě řešit. Věříme, že společnost POVED, respektive Plzeňský kraj a zodpovědný gesční náměstek Pavel Čížek, nebudou brát věc na lehkou váhu. Samozřejmě jsme připraveni jednat a ochotni pomoct při zjednávání nápravy,“ dodává starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup (ANO).