O budoucnosti letiště Líně má kraj jasno. Nejsme ale hlavním hráčem kauzy, tvrdí hejtmanství

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 30. srpen 2022 16:04
O budoucnosti letiště Líně má kraj jasno. Nejsme ale hlavním hráčem kauzy, tvrdí hejtmanství Zdroj: wikimedia

Velkou vlnu emocí vzbudilo vládní usnesení o vzniku strategického podnikatelského parku na území současného letiště v Líních u Plzně. Podle představitelů Plzeňského kraje se spolu s nimi začala šířit celá řada nepravdivých informací a opakovaných útoků směřujících k vedení. To ale v tuto chvíli ale nemá jakoukoli možnost do situace, která je zásadním tématem obyvatel regionu, starostů obcí i ostatních dotčených subjektů, jakýmkoliv způsobem zasáhnout.

Podle hejtmanství je fakticky rozhodnutí především na straně ministerstva obrany, které je vlastníkem pozemků pod letištěm, společně s obcemi, a samotným koncernem Volkswagen, který v současné době ještě o výběru regionu nemá rozhodnuto. Přesto má vedení Plzeňského kraje jasnou představu, co na území letiště v budoucnu chce a čemu bude bránit. Jediným faktem nyní zůstává zachování Letecké záchranné služby přímo v prostorách letiště.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 27. července 2022 schválila možnost vzniku průmyslové zóny v oblasti dnešního neveřejného letiště Líně s tím, že bude zachována letecká záchranná služba sídlící v tamějších prostorách. Toto usnesení není v přímém rozporu se Zásadami územního rozvoje lokace z roku 2008, kdy byla schválena průmyslová zóna Plzeň-Líně, konkrétně tzv. rozvojová zóna nebo také komerční zóna v pozdějším aktualizovaném znění se zachováním letové dráhy, tedy letiště. Konečné slovo o budoucnosti celého projektu má ministerstvo obrany, které do 31. srpna rozhodne o využití letiště pro účely komerční zóny nebo vlastní využití – letiště a prostory pro AČR. Jakékoli pravomoci Plzeňského kraje nebo obcí, kterých se dotýká vznik průmyslové zóny, závisí na tomto rozhodnutí.

„Ještě než za námi přijeli zástupci z ministerstva průmyslu a obchodu, tak nás o svém plánu paradoxně jako první informovala společnost Volkswagen. Na Plzeňský kraj chodí pro informace státní úředníci i případní investoři. Není možné, abychom před kýmkoli zavírali dveře, ale je velmi zarážející, kde se berou informace o tom, že by kraj inicioval zrušení letiště,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard. Podle něj představitelé kraje čelí zcela nesmyslným útokům reagujícím na situaci, kterou v tuhle chvíli nemá Plzeňský kraj jakkoli v rukou.

„Plzeňský kraj by chtěl být jakýmsi mediátorem mezi Vládou ČR, obcemi a zájemcem, tedy Volkswagenem. O osudu pozemku vždy v rámci zákonných mezí rozhoduje jeho vlastník. V majetku kraje není jediný metr, a tudíž kraj nemá jakoukoli rozhodující pravomoc s pozemky jakkoli nakládat,“ sdělil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že očekává rozhodnutí koncernu Volkswagen do konce tohoto roku.

Plzeňský kraj je proti ubytovnám, chce také zachování letové dráhy pro případ nutnosti

Volkswagen hovoří o potřebě zhruba čtyř tisíc zaměstnanců. Veřejnost se právem začala obávat přílivu levné pracovní síly a růstu dalších ubytoven. „V tomto jsme ale nekompromisní. Naší podmínkou je růst bytů pro zaměstnance s vyšší kvalifikací, které bychom rádi přivedli do kraje s ohledem na nízkou nezaměstnanost v kraji Plzeňském. Rozhodně jsme proti vzniku ubytoven, kterých se veřejnost bojí,“ podotkl Bernard. Podle něj je také ve hře zachování letové dráhy, která by byla v případě nutnosti k využití.

Součástí letiště v Líních je nyní zázemí Letecké záchranné služby (LZS). Po zveřejnění zájmu na výstavbu průmyslové zóny začaly vnikat petice na její záchranu. „Nikdy přitom neexistovala varianta, že bude zrušena. Na veškerých jednáních bylo naopak její fungování garantováno. Chod Letecké záchranné služby bude zachován,“ doplnil Špoták.

Plánovaný projekt revitalizace a výstavby podnikatelského parku v Líních u Plzně má připravit zónu o maximální rozloze 391 hektarů. Celkové náklady na realizaci infrastruktury včetně podnikatelského parku lze odhadnout na základě provedených studií na 9 miliard korun v následujících čtyřech letech. Část nákladů je určena na investice s přesahem do dopravní obslužnosti a dalších nákladů okolních obcí. Další část nákladů by byla nedílnou součástí vzniklé průmyslové zóny, a proto by byla hrazena z programu určeného na přípravu velkých lokalit včetně infrastruktury – Smartparks for the Future. Pozemky by vláda převedla do majetku Plzeňského kraje. „Celý areál 30 let chátrá, letiště je zdevastované. Firma, která ho má v nájmu, se o prostory absolutně nestará. Máme příležitost tuto lokalitu změnit. Jsme si vědomi toho, že je to projekt náročný a tematicky citlivý, určitě je ale v našich silách ho ovlivnit a přinést kraji nějaké benefity,“ doplňuje hejtman Rudolf Špoták s tím, že jakmile dostane Plzeňský kraj mandát, hodlá na projektu intenzivně spolupracovat se všemi dotčenými stranami. „Aktuálně nemůžeme dělat nic jiného než čekat, protože je vše v gesci Vlády ČR,“ dodal hejtman Rudolf Špoták.