Občané Karlových Varů mohou nominovat kandidáty na nejvyšší městská ocenění

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pátek, 6. leden 2023 20:09
Občané Karlových Varů mohou nominovat kandidáty na nejvyšší městská ocenění ilustrační. Foto: Josef Krebs

Občané Karlových Varů mohou do poloviny ledna předkládat nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a Čestného občanství města Karlovy Vary. Ocenění je udělováno výjimečným osobnostem za mimořádné zásluhy o město Karlovy Vary, za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, autorům významných děl, objevů, občanům za celoživotní dílo ve prospěch města a podobně.

Jedná se o nejvyšší městská ocenění udělovaná v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o čestném občanství, o čestných poctách města, primátora a náměstků primátora a o Ceně města Karlovy Vary.

Nominace na udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství, včetně podrobného odůvodnění, je možné podávat písemně do 15. ledna 2023, a to prostřednictvím Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary).

Předávání ocenění se obvykle odehrává v průběhu slavnostního večera při Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, případně při jiné významné společenské události.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:

 • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary
 • zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města
 • zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary
 • čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:

 • autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 • osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům
 • osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos
 • občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary