Oblíbená cyklostezka u řeky Radbuzy je díky rozšíření bezpečnější

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 15. září 2022 06:59
Oblíbená cyklostezka u řeky Radbuzy je díky rozšíření bezpečnější foto: město Plzeň

Po třech měsících mohou cyklisté využít rozšířenou trasu, která vede údolím řeky Radbuzy na Slovanech. V místech, kde se dosud pohybovalo mnoho cyklistů i pěších společně, bude pohyb komfortnější a bezpečnější. Správa veřejného statku města Plzně za stavbu zaplatila přes 13 milionů korun, pěti miliony na stavbu přispěl Městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

DSC 0025Rozšiřovaný úsek na pravém břehu řeky Radbuzy od prodloužení ulice Liliová k Malostranskému mostu je více než kilometr dlouhý a patří k nejfrekventovanějším v Plzni.  Bylo zde vybudováno 200 metrů nové stezky pro cyklisty v souběhu se stávající stezkou, v dalším 380 metrů dlouhém úseku pak byla stezka rozšířena na čtyři metry. Nově vytvořené napojení pod most Malostranská pak vyžadovalo příbřežní část řeky oddělit žoky s pískem, aby bylo možné zpevnit břeh kamenem. V místech, kde cyklisté zajížděli pod most, bylo dříve zrcadlo. Nyní se prostor v místě nájezdu rozšířil. Je tak teď mnohem přehlednější, a tedy i bezpečnější.

„Údolí plzeňských řek jsou pro obyvatele města oblíbeným místem k procházkám a odpočinku. Cesty, které vedou podél toků, umožňují dlouhé nenáročné procházky v zeleni a dělají tak Plzeň příjemnější pro život. Teď budou v tomto úseku i bezpečnější,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

DSC 0029Sportovně rekreační trasy podél plzeňských řek, tzv. plzeňské greenways, jsou hlavně za pěkného počasí stěží průjezdné. Právě v úseku mezi mostem Malostranská a Wilsonovým mostem totiž bývá nejhustší provoz kol, koloběžek a nejsilnější pohyb chodců. Cyklisté, pěší i třeba koloběžkáři či maminky s kočárky se tu míjejí stále těsněji a někdy cyklisté mezi chodci doslova kličkují. „Chceme umožnit všem uživatelům našich zelených stezek bezpečný pohyb podél řeky. To ale znamená i nové investice do infrastruktury při jejich rozšiřování. Tento úsek je prvním z nich. Tam, kde to bylo možné, jsme cyklisty od pěších oddělili, tam, kde to šířkový profil neumožnil, jsme stezku alespoň rozšířili,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. 

Podle starosty Slovan Lumíra Aschenbrennera se od doby, kdy byla stezka vybudována, mnohé změnilo. "Přibylo nejen cyklistů a pěších, ale i koloběžkářů a dalších jezdců na kolečkách, kteří tudy jezdí i do Škoda sport parku. Význam této stezky se za dobu, co jsem ve vedení městského obvodu, významně zvýšil. To bylo znát i z dotazů na termín dokončení. Rádi jsme proto přispěli na její rozšíření,“ uvedl.

Stávající úsek měl také jedno nepříjemné místo u loděnice dračích lodí. Cyklista tu musel zabočit a vyjet strmým svahem o necelý metr výše. „Kvůli skále nebylo vidět, zda proti vám někdo nejede. Vždy jsem si na tomto místě dávala velký pozor,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková. Nebezpečné místo zmizelo a celý tento úsek je nyní širší a přehlednější.

V příštím roce by měla stavba pokračovat druhou etapou, která zahrnuje úsek kolem tenisových kurtů a hospody U Pechtů. Ten propojí letos realizované úseky. K novým stezkám, jež se stanou součástí systému tzv. plzeňských greenways, bylo také osazeno 12 nových stožárů veřejného osvětlení.