Obyvatelé Výsluní se dočkají. Do lokality začne jezdit městská hromadná doprava

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 11. červen 2020 15:32
autobus, výsluní foto: ÚMO 3

Jednou z lokalit v plzeňském centrálním obvodu, kde doposud veřejná doprava prakticky chybí, je Výsluní. Po zkoušce autobusů, která proběhla minulý rok, a kterou inicioval plzeňský centrální obvod, se ukázalo, že by se obyvatelé této lokality linky MHD dočkat mohli. Po schválení podmínek pro zřízení této linky v radě města je obsluha veřejnou dopravou na Výsluní již v dohledu.

„Jsme velmi rádi, že se podařilo postoupit v přípravě zajištění nové autobusové linky na Výsluní, kde pro většinu území není zajištěna obsluha veřejnou dopravou navzdory významnému nárůstu počtu trvale žijících obyvatel. Zavedení této linky je omezeno zejména šířkovými parametry komunikací, kde standardní autobusy PMDP neprojedou. To potvrdila i zkouška v roce 2019,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

„Opravdu mě těší, že po mnoha jednáních a krocích, které jsme iniciovali, se včerejším rozhodnutím rady města přiblížila městská hromadná doprava i na Výsluní," říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Před rokem se hledalo řešení, které při splnění všech souvisejících podmínek umožní zavést veřejnou dopravu do této lokality. Díky Plzeňským dopravním podnikům byl na zkoušku použit jednak běžný plzeňský vůz, ale i vozy jiných rozměrů. S ohledem na využitelnost se však jednalo o klasické autobusy, ale kratší či užší. Autobusy byly zapůjčeny z dopravních podniků Praha, České Budějovice a Karlovy Vary, kde tyto menší vozy na podobných linkách využívají.

„Loňské testy ukázaly, že běžnými autobusy MHD nemůže být Výsluní obsluhováno. Jiná situace byla při použití kratších a užších vozů, které si s problémem v této lokalitě dokázaly poradit“, informuje David Procházka. Na nové lince s číslem 39 budou tedy jezdit menší autobusy s užší skříní a menší délkou. Jejich nákup zajistí Plzeňské městské dopravní podniky.

„Schválení linky a názvů zastávek je pouze dílčím krokem. Zahájení provozu linky je ale vázáno na zajištění zastávek v oblasti Výsluní. Následně budeme jednat o zajištění dopravního výkonu pro linku a provoz linky bude poté zahájen. Rada také schválila nové názvy zastávek v oblasti Výsluní, a to Kalendářní, Říjnová a Na Rozhraní,“ vysvětluje Michal Vozobule.

Po zajištění nových zastávek a dopravního výkonu povede nová linka po trase: Kaplířova – U Borského parku – Skupova – Heyrovského – E. Beneše – Zborovská – Za Rybárnou – Říjnová – Srpnová – MK III. třídy C5005 – MK II. třídy B5202 – Klatovská – Kaplířova se zastávkami: Bory – Borský park – U Luny – U Teplárny – Tyršův most – Kalendářní – Říjnová – Na Rozhraní – Tyršův sad – U Přehrady – Věznice Bory – Borský park – Bory.

„Za vedení našeho obvodu mohu slíbit, že ve spolupráci s městem Plzní a výše uvedenými dalšími organizacemi a složkami budeme i nadále ze všech sil prosazovat další kroky vedoucí k zahájení provozu a budu velmi rád, když se nejlépe již v novém školním roce začnou autobusy na Výsluní pravidelně objevovat," doplnil starosta David Procházka.