Ochránci přírody se starají o cenný lesík na Domažlicku, cesta k němu zatím nevede

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 29. září 2022 09:45
Ochránci přírody se starají o cenný lesík na Domažlicku, cesta k němu zatím nevede foto: lesyaktualne.cz

U Mělnice na Domažlicku proběhlo letos prosvětlení a úklid přírodně cenné lokality zvané Mělnický lesík, má ho na svědomí Český svaz ochránců přírody Libosváry. Na místě se pasou kozy, ovce a jaci. Mělnickým lesíkem se nazývá remíz v polích zhruba půl kilometru jihovýchodně od Mělnice, na severním úbočí vrchu Hřešín, k němuž zatím nevede cesta.

Na nejstarších leteckých snímcích jsou v místech dnešního lesíku vidět pastviny s roztroušenými stromy. Pozemky nebyly vhodné pro moderní způsoby hospodaření, protože kameny a skalky bránily vjezdu zemědělských strojů, a proto se nestaly součástí scelených lánů, a tak se tu na části plochy zachovaly dnes již velmi vzácné zbytky stepí a suchých trávníků. Část postupně zarostla stromy. Spolu s nedalekým Mělnickým tvrzištěm se tak jedná o místa sloužící dnes jako útočiště pro nejrůznější druhy hmyzu, obratlovců a rostlin v jinak velmi intenzívně využívané krajině. Můžeme zde narazit i na řadu vzácných druhů, jako například na dudka chocholatého či krutihlava obecného, nízký keřík jehlici plazivou, jetel žíhaný nebo orchidej vemeník dvoulistý.

Český svaz ochránců přírody Libosváry se o místo stará od roku 2010, kdy proběhly na lokalitě první zásahy vedoucí k odstranění části náletových dřevin. Od té doby zde provozuje extenzívní pastvu koz, ovcí ale také jaků, které ČSOP Libosváry ke své práci využívá. Pastva velmi svědčí zdejším vzácným druhům a udržuje plochu v podobě tzv. světlého lesa.

Letos v Mělnickém lesíku díky programu společnosti NET4GAS Blíž přírodě proběhly opětovné výřezy náletových dřevin, odstraněny byly sněhem rozlámané skupiny trnek, nebezpečná torza stromů a proběhlo ředění mladých břízek. V jihovýchodní části lesíku uklidili členové spolku starou černou skládku (pytle od hnojiv, části zemědělských strojů, pneumatiky, plechovky a láhve), která byla již z větší části zarostlá vegetací.

Pro návštěvníky je u vstupu do lesíka nainstalována nová tabule, která informuje o historii a přírodních zajímavostech tohoto místa. Na lokalitu bohužel nevede od vsi oficiální cesta, ta byla v roce 2012 místním agropodnikem rozorána. Nicméně lesík je možné i tak v části sezony navštívit. Spolek v tuto chvíli jedná o obnově původní cesty.