Onkologický stacionář je mnohem komfortnější

Zveřejněno v Zpravodajství
Od - úterý, 28. květen 2024 13:20

Média

Onkologický stacionář Fakultní nemocnice v Plzni je větší a pro pacienty mnohem komfortnější. Plicní stacionář byl přestěhován na Bory a tím se uvolnilo místo pro rozšíření onkologického stacionáře na Lochotíně z dvaceti pěti lůžek na 37. Navíc je zde modernější vybavení.

Onkologická klinika v Plzni na Lochotíně. Její denní stacionář nově pojme až 37 pacientů. Je moderní a pro pacienty mnohem komfortnější. „Ten stacionář je denní. To znamená, že pacient, který projde onkologií, má indikovanou chemoterapii nebo imunoterapii, jakoukoliv onkologickou léčbu, která se dá podávat ambulantně, přichází v daný čas, v daný den sem do prostorů stacionáře. Tady je aplikovaná ta léčba v rozsahu od půl hodiny do několika hodin. Záleží samozřejmě na tom, jaký lék užívá a odchází domů,“ popsal ředitel FN Plzeň Václav Šimánek funkci stacionáře. „Léčíme je hormonálně, chemoterapií, zářením, tak pro ty je určen stacionář. To znamená, jsou schopni přijít, odejít a nepotřebují trvalou čtyřiadvacetihodinovou péči,“ doplnil přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Jindřich Fínek.

Samozřejmě jsou pacienti, kteří vyžadují hospitalizaci. Těch je pouze 15 procent. Pro ty zbývající je určen stacionář. Má to i pozitivní vliv na jejich psychiku, tedy i léčbu. „Jednoznačně. Není zatížen tou hospitalizací. Všichni víme, že pacienti, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni, mohou být stigmatizováni právě tou hospitalizací a díky tomu, že přichází pouze na stacionář. To znamená přijde ambulantně ošetřen a odchází domů. Pak tu léčbu snáší mnohem lépe,“ potvrdil Václav Šimánek stejně, jako přednosta kliniky Jindřich Fínek: „Vezměte si, že ta léčba trvá různě dlouho. Zabezpečovací léčba imunoterapií trvá 12 měsíců. Léčba nádorů střev trvá půl roku. No a tito nemocní by přicházeli třeba jednou za 14 dnů si na dva dny lehnout do nemocnice. No a teď si vezměte, že den před tím jdou na krevní obraz, pak by tady dva dny leželi, třetí den šli domů. A toto všechno oni zvládnou ambulantně.“

Onkologická klinika vloni ošetřila více, než 22,5 tisíce pacientů. Toto číslo každoročně stoupá v průměru o 3,5 tisíce.

Onkologická klinika v Plzni zmodernizovala a rozšířila denní stacionář. foto TV ZAK