Památkou Plzeňského kraje 2019 je jezuitská kolej v Klatovech

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 10. prosinec 2019 15:49
ocenění_jezuitská kolej Klatovy Foto: Plzeňský kraj

Opravená jezuitská kolej v Klatovech a zejména její nově rekonstruovaný refektář a dále restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého v Černošíně na Tachovsku získaly cenu Památka Plzeňského kraje 2019. 

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ získala Jezuitská kolej v Klatovech za dokončení rekonstrukce vnitřních prostor. Zrekonstruované prostory budou sloužit veřejnosti při pořádání kulturních a společenských akcí a k dalším potřebám města.

Dále odborná komise ocenila celkovou rekonstrukci bývalé radnice ve Staňkově, která prošla kompletní stavební obnovou za účelem využití jako „Komunitní centrum“. Vedle střechy, oken, vstupních vrat a fasády byly rovněž kompletně obnoveny interiéry objektu. Jako velmi zdařilou ocenila komise rovněž obnovu dřevěných vrat a vstupních dveří v areálu venkovské usedlosti čp. 10 v Bujesilech, kterou byla dokončena celková rekonstrukce obytných a hospodářských objektů usedlosti.

Druhou hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ pro rok 2019 v kategorii Sochy a drobná architektura získalo Město Černošín za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Kompletní restaurátorský zásah zahrnoval demontáž sochy, celkové zpevnění kamene, doplnění chybějících modelací, rekonstrukci votivního nápisu, opětovné osazení sochy a doplnění chybějících pozlacených atributů. Ocenění za obnovu kulturní památky získala dále společnost Selgen, a.s. za zdařilé restaurování božích muk při silnici mezi Pernarcem a Málkovicemi a Římskokatolická farnost Zbiroh za restaurování sochy sv. Václava z průčelí kostela sv. Václava v Radnicích.

Hlasování veřejnosti vyhrála dokončená obnova venkovské usedlosti čp. 10 v Bujesilech s celkovým počtem hlasů 317 a restaurování sochy sv. Václava z průčelí kostela sv. Václava v Radnicích s celkovým počtem hlasů 311.

„Plzeňský kraj má zájem na zachování svého bohatého kulturního dědictví. Obnova kulturních památek a historických objektů v kraji je důležitá i z hlediska propagace a oživení naší kulturní historie. Můj velký dík proto patří všem, kteří se na péči o naše památky podílejí. Věřím, že ocenění vlastníků, restaurátorů a zhotovitelů objektů obnovených v letošním roce budou další motivací ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky u nás,“ říká Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje.

Kraj také udělil třem řemeslníkům titul Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Ocenění dostala Marie Kopecká, která se věnuje výrobě krojů z Domažlicka, tvůrce soustružených dřevěných hraček a betlémů Jiří Kožený a kovář Jiří Wallner. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje se dnes také zapsaly ochotnické divadelní soubory Divadlo Propadlo Plzeň a Divadelní spolek Jezírko z Plzně.