Peklo pro řidiče se blíží. V pátek začne velká rekonstrukce Klatovské

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 3. červenec 2024 07:49
Peklo pro řidiče se blíží. V pátek začne velká rekonstrukce Klatovské ilustrační. Foto: město Plzeň

Doslova dopravní peklo čeká přes prázdniny řidiče v Plzni. Ředitelství silnic a dálnic zahájí už v pátek 5. července práce na opravě jedné z páteřních komunikací ve městě, a to opravě téměř dvoukilometrového úseku jedné poloviny Klatovské ulice zhruba mezi sady Pětatřicátníků až po Sukovu ulici.

"Ve zmíněném úseku silnice I/27 byla zjištěna řada závad jako například nedostatečná odolnost krytu vozovky nebo trvalé deformace, které budou během následujících dvou měsíců postupně odstraněny. I vzhledem k vysokým intenzitám dopravy v řešeném úseku, byla navržena komplexní oprava vozovky, a ne pouze provedení lokálních vysprávek," uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci stavebních úprav tak dojde k obnově krytových vrstev vozovky a v místech zjištěných hloubkových závad i k potřebným sanačním pracím. Po položení nového povrchu by se následně měly i výrazně zvýšit protismykové vlastnosti vozovky.

Řidiči kvůli rekonstrukci musí počítat se značnými komplikacemi. „Vím, že nikoho z nás uzavírky netěší, a opravdu vnímám, že to je zátěž pro občany i řidiče. Bohužel všechny tyto projekty je nutné zrealizovat, ne za vším stojíme my jako město, ale jsou to i další správci komunikací a další subjekty. Povrch Klatovské při zatížení, jaké na ní je, by se měl měnit alespoň jednou za 15 let a nyní k tomu dochází dokonce po delší době. V případě semaforů na křižovatce U Trati – Borská hrozí do půl roku kolaps zařízení, pokud nyní nedojde k opravě, signalizace je ve velmi špatném stavu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar s tím, že prázdniny jsou pro klíčové opravy nejvhodnější, neboť prokazatelně ve městě klesá o třetinu dopravní zátěž oproti normálnímu stavu.

Současně se od 5. července do 2. srpna bude opravovat světelná signalizace na křižovatce Klatovská – U Trati – Borská, v tomto termínu tak budou na křižovatce zakázána všechna levá odbočení.

Etapa 1:

 • 5. 7. - 6. 7. 2024 (DIO 1a)
 • úplná uzavírka I/27 (ul. sady Pětatřicátníků) v úseku od křiž. I/20 (Palackého náměstí) x I/27 (sady Pětatřicátníků) MK (ul. Solní) po křiž. s MK (ul. Husová)
 • úplná uzavírka křiž. I/27 (ul. Sady Pětatřicátníků) x MK (ul. Husová), omezeno pravé odbočení do MK (ul. Husová)
 • částečná uzavírka silnice I/27 (ul. Karlovarská) v místě křiž. s I/27 (ul. sady Pětatřicátníků), omezení 2 jízdních pruhů (přímý směr)
 • částečná uzavírka silnice I/20 (Palackého náměstí) v místě křiž. s I/27 (ul. sady Pětatřicátníků), omezen jeden jízdní pruh (pravé odbočení) 
 • 7. 7. – 19. 7. 2024 (DIO 1b)
 • úplná uzavírka I/27 (ul. sady Pětatřicátníků) v úseku od křiž. I/20 (Palackého náměstí) x I/27 (sady Pětatřicátníků) MK (ul. Solní) po křiž. s MK (ul. Tylová)
 • částečná uzavírka křiž. I/27 (ul. Sady Pětatřicátníků) x MK (ul. Husová), z MK (ul. Husová) bude omezeno pravé odbočení a umožněno levé odbočení na silnici I/27 ul. (sady Pětatřicátníků)
 • částečná uzavírka silnice I/27 (ul. Karlovarská) v místě křiž. s I/27 (ul. sady Pětatřicátníků), omezení 2 jízdních pruhů (přímý směr)
 • částečná uzavírka silnice I/20 (Palackého náměstí) v místě křiž. s I/27 (ul. sady Pětatřicátníků), omezen jeden jízdní pruh (pravé odbočení)

Etapa 2:

 • 20. 7. – 2. 8. 2024 (DIO 2)
 • úplná uzavírka I/27 (ul. Klatovská) v úseku od křiž. I/27 (ul. Klatovská) x MK (ul. Tylová) po křiž. s MK (ul. Borská)
 • částečná uzavírka I/27 (ul. sady Pětatřicátníků) v úseku od křiž. I/20 (Palackého náměstí) x I/27 (sady Pětatřicátníků) MK (ul. Solní) po křiž. s MK (ul. Husová)
 • částečné omezení v křiž. I/27 (ul. Sady Pětatřicátníků) x MK (ul. Husová), omezeno pravé odbočení do MK (ul. Husová)
 • omezeno pravé odbočení do MK (ul. Plachého, Nerudová, Bendová, Hálkova) ze silnice I/27 (ul. Klatovská)

Etapa 3:

 • 3. 8. – 4. 8. 2024 (DIO 3a)
 • částečné omezení I/27 (ul. Klatovská) v místě křiž. s MK (ul. Borská), omezen přímý směr Bory, zachováno pravé odbočení do MK (ul. Borská) a levé odbočení do MK ( ul. U Trati)
 • 5. 8. - 16. 8. 2024 (DIO 3b)
 • úplná uzavírka I/27 (ul. Klatovská) v úseku od křiž. I/27 (ul. Klatovská) x MK (ul. Borská) po křiž. s MK (ul. V Bezovce, Dobrovského)
 • částečné omezení I/27 (ul. Klatovská) v místě křiž. s MK (ul. Borská), omezen přímý směr Bory, zachováno pravé odbočení do MK (ul. Borská) a levé odbočení do MK (ul. U Trati)

Etapa 4:

 • 17. 8. – 18. 8. 2024 (DIO 4a)
 • úplná uzavírka silnice I/27 (ul. Klatovská) v úseku od křiž. silnici I/27 (ul. Klatovská) s MK (ul. Mánesová) po křiž. s I/27 (ul. Suková)
 • úplná uzavírka silnice I/27 (ul. Suková), v místě křiž. s silnici I/27 (ul. Klatovská) a silnici III/18032 (ul. 17. listopadu) a úplná uzavírka silnice I/27 (ul. Suková) v úseku od křiž silnice I/27 (ul. Suková) s MK( ul. U Borských kasáren ) po křiž. s MK (ul. Klatovská tř.)
 • částečná uzavírka silnice I/27 (ul. Suková), od OK (ul. Suková – ul. Folmavská) po MK (U Borských kasáren), omezen přímý směr
 • 19. 8. – 31. 8. 2024 (DIO 4b)
 • úplná uzavírka I/27 (ul. Klatovská) v úseku v úseku od za křiž. I/27 (ul. Klatovská) x MK (ul. V Bezovce, Dobrovského) po křiž silnice I/27 (ul. Klatovská a Suková) x silnice III/18032 (ul. 17. listopadu)

Objízdná trasa stanovená pro směr Bory - Klatovy

 • pro 1. - 4. Etapu: po silnici I/27 (ul. sady Pětatřicátníků, I/20 (Palackého náměstí), I/26 (ul. Přemyslova, Skvrňanská, Domažlická), OK Domažlická x MK (ul. Folmavská), v požadovaném termínu: od 5. 7. – 31. 8. 2024
 • pro 4a. Etapu: provoz sveden po MK (U Borských kasáren), v místě křiž. silnice I/27 (ul. Suková) s MK (ul. U Borských kasáren)