Sbírka Pomáhající Plzeň pomohla už více než sto lidem

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 3. červenec 2024 11:13
Sbírka Pomáhající Plzeň pomohla už více než sto lidem ilustrační. Foto: P. Bauer

Sbírka Pomáhající Plzeň, která poskytuje pomoc lidem v bytové nouzi, jako jsou samoživitelky, děti odcházející z dětských domovů nebo domovů na půl cesty či válečným uprchlíkům k získání stabilního a standardního bydlení, už od svého založení v březnu roku 2022 pomohla více jak stovce lidem ve složité životní situaci. Naposledy o poskytnutí peněz rozhodovali radní města na svém jednání a bylo to na pomoc s kaucí u nájemního bydlení jednomu z občanů ve výši 50 tisíc korun. Poskytnutí finančního daru ještě musejí schválit zastupitelé.

„Za město Plzeň bych chtěla poděkovat všem, kterým není osud ostatních lhostejný a do sbírky se zapojili. Do současné doby projekt pomohl 119 lidem, dárci přispěli na úhradu nákladů spojených se zajištěním dlouhodobého bydlení, tedy například s úhradou nájemného, služeb a energií, kauce nebo na pořízení základního vybavení bytu a zajištění dalších nutných potřeb souvisejících s integrací do společnosti,“ sdělila Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení.

Od začátku sbírky bylo na transparentní účet přijato 3 706 504 korun, z toho bylo úspěšným žadatelům vyplaceno 2 614 116 korun. V současné chvíli je sběr žádostí pozastaven, a to z důvodu, že objem nevypořádaných žádostí dosahuje téměř hranice nevyčerpaného zůstatku. Sběr žádostí se znovu obnoví, dojde-li k navýšení finančních prostředků nebo uvolnění blokovaných financí již schváleným žadatelům např. když nedoloží potřebné doklady a darovací smlouva tak nebude naplněna.

Finance mohou potřební využít nejen na platbu kauce za byt, poplatek realitní kanceláři, na platbu nájemného nebo energií, ale také na základní vybavení bytu. Z prostředků mohou uhradit rovněž dopravu do zaměstnání (příspěvek na Plzeňskou kartu do MHD), nezbytné pomůcky do školy nebo pomůcky pro zdravotně hendikepované.  „Lidé nejčastěji žádají právě o dar na kauci, nájemné nebo poplatek realitní kanceláři,“ doplnila Světlana Budková s tím, že administraci sbírky má na starost magistrátní odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování.

Finanční veřejná sbírka s názvem Pomáhající Plzeň byla vyhlášena 8. března 2022 na pomoc lidem nacházejících se na území města Plzně, kteří museli kvůli válce na Ukrajině opustit domovy, ale také lidem, jež se ocitli v tíživé životní situaci způsobené bytovou nouzí. Číslo transparentního účtu města Plzně u Komerční banky je 123-5443790227/0100. Zájemci mohou na sbírkový účet stále přispívat.