Plzeň chystá výstavbu vlastní městské kompostárny

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 26. únor 2024 14:13
Plzeň chystá výstavbu vlastní městské kompostárny ilustrační. Foto: wikimedia

Plzeň začne letos stavět vlastní městskou kompostárnu za 38 milionů korun. Zařízení vedle areálu čistírny odpadních vod ve čtvrti Doubravka má na ploše 11 000 metrů čtverečních ročně zpracovat 5000 tun bioodpadu. Kompostárnu bude provozovat městská odpadová společnost Čistá Plzeň, která bude stavbu financovat.

„Jsme před vydáním stavebního povolení, projekční práce začaly už loni. Letos chceme zahájit výstavbu, předpokládáme, že kompostárnu dobudujeme v polovině příštího roku,“ informoval první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák, do jehož gesce mimo jiné spadá odpadové hospodářství a dozor nad činností městské firmy Čistá Plzeň. Z jejího rozpočtu bude stavba kompostárny financována a Čistá Plzeň bude městskou kompostárnu provozovat.

„Náklady podle projektu jsou očekávány ve výši 38 milionů korun bez DPH, a to včetně sanace podloží a přeložky vodovodního řadu,“ uvedl Pavel Bosák. Společnost Čistá Plzeň zároveň podává žádost o spolufinancování z dotačního titulu SFŽP (Státní fond životního prostředí) ve výši 40 procent nákladů.

Podle prvního náměstka Pavla Bosáka je předpoklad, že městská kompostárna ročně zpracuje 5 tisíc tun bioodpadu. To odpovídá potřebám města – ročně je v Plzni podle statistik Čisté Plzně vyprodukováno mezi 3,7 až 4,1 tisíce tun bioodpadu. Plocha areálu kompostárny, včetně plochy pro uskladnění technologických materiálů nutných pro výrobu kvalitního kompostu, se bude rozléhat na 11 tisících metrech čtverečních. Projekt je připraven tak, že v případě potřeby může být plocha rozšířena, technologie upravena a navýšeno množství zpracovávaného bioodpadu.

„Kompostovací proces vždy záleží na teple, vlhkosti a zvolené technologii. V případě plzeňské kompostárny by měl trvat třináct týdnů,“ informoval technický náměstek Čisté Plzně Jan Šneberk. „Naším cílem je produkovat certifikovaný kvalitní substrát s širokou možností využití,“ doplnil Jan Šneberk. Tento substrát z městské kompostárny si budou moci přímo na místě odebrat i obyvatelé Plzně. Cena je zatím v jednání.